50 Startersbeurzen extra in Noordoost-Brabant

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: AgriFood Capital

In de aanpak van de jeugdwerkloosheid heeft de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant wegens succes 50 extra Startersbeurzen beschikbaar gesteld.

50 Startersbeurzen extra in Noordoost-Brabant

De Startersbeurs is bedoeld voor pro-actieve jongeren woonachtig in de regio Noordoost-Brabant die na hun opleiding geen baan kunnen vinden maar wel werkervaring willen opdoen. Ook voor werkgevers is de Startersbeurs interessant omdat ze tegen minimale kosten gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in dienst kunnen nemen.

Sinds de introductie in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant hebben 150 starters uit de regio een Startersbeurs aangevraagd via de website van de Startersbeurs www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant. Uit een landelijke analyse blijkt dat bijna de helft van de starters met een Startersbeurs vervolgens een contract krijgt aangeboden bij het leerbedrijf of elders. We mogen dus spreken van een groot succes!

Meer kans op arbeidsmarkt

Huib van Olden, wethouder ’s-Hertogenbosch en voorzitter van Noordoost Brabant Werkt!, en René Peters, wethouder Oss en kartrekker van Noordoost Brabant Werkt!, zijn blij met de Startersbeurs als middel in de aanpak van jeugdwerkloosheid onder jongeren: het is belangrijk dat jongeren werkervaring opdoen en een baan vinden zodat zij verzekerd zijn van een goede toekomst. En deze beurs geeft hen daarvoor een mooie gelegenheid. 

Met de Startersbeurs kunnen jonge starters op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden werkervaring opdoen in het bedrijfsleven en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In deze periode ontwikkelen zij competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij het opleidingsniveau. De werkgever ontvangt van de arbeidsmarktregio een subsidie, waardoor de kosten voor bedrijven minimaal zijn. Een win-win situatie. De regio Noordoost-Brabant betaalt deze subsidie uit Rijksmiddelen aanpak jeugdwerkloosheid, provinciale middelen voor crisisbestrijding en Europese middelen (ESF). 

Noordoost Brabant Werkt!

De Startersbeurs is één van de instrumenten uit het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!. Met dit programma maken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zich binnen AgriFood Capital samen sterk voor een evenwichtige arbeidsmarkt met goede toekomstperspectieven. Tot het programma horen o.a. de aanpak van de jeugdwerkloosheid, het gezamenlijk opzetten van beroepsgerichte opleidingen, het inrichten van een mobiliteitsportaal en het opzetten van een efficiënt HRM-netwerk.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!