6 miljoen voor Brabantse vrijetijdseconomie

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Brabant

De provincie steekt de komende 3 jaar € 6 miljoen extra in de Brabantse vrijetijdseconomie met als ambitie om van Brabant de meest innovatieve en gastvrije provincie van Nederland te maken.

6 miljoen voor Brabantse vrijetijdseconomie

Provinciale Staten van de Provincie Brabant hebben unaniem ingestemd met de voorstellen voor het beleidskader en de contouren van een uitvoeringsagenda van Gedeputeerde Staten. Ondanks de brede steun voor het voorstel werden er enkele kritische vragen gesteld, met name over het verwachte rendement van de investering. Gedeputeerde Pauli noemde de verwachte stijging van de werkgelegenheid en bestedingen ambitieus, maar realistisch.

Vrijetijdseconomie

De vrijetijdseconomie levert een wezenlijke bijdrage aan de werkgelegenheid (9%) en de bestedingen (€ 5,3 miljard) in onze provincie. Denk aan bedrijven die zich richten op vrijetijdsbesteding, maar ook aan vervoerders, hotels of toeleveranciers van deze bedrijven. De sector heeft de potentie om sterk te groeien als de betrokken partners erin slagen om de versnippering tegen te gaan en samen te werken aan innovatie van het aanbod. Uitgangspunt is een groei van vooral dagtoerisme met relatief lage bestedingen naar een langere verblijfsduur met hogere bestedingen.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma wordt dit jaar verder uitgewerkt. Naast ondernemers en hun belangenverenigingen worden ook de grote steden, de regio’s, streeknetwerken, onderwijs- en overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties betrokken bij deze uitwerking. Voor de concrete uitvoering van de agenda wordt gekeken naar andere, bestaande financieringsmogelijkheden, zoals fondsen of co-financiering van partners.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!