6000 deelnemers aan nieuw spitsmijdproject

Op 3 september startte een nieuw spitsmijdproject: SLIM uit de spits. Dit is het vervolg op SLIM Prijzen RegioRing. Binnen één week hebben 6000 enthousiaste automobilisten zich aangemeld. Samen met de ruim 5000 deelnemers van het spitsmijdproject Werkzaamheden Zuid zorgen zij voor een beter bereikbare regio Arnhem – Nijmegen. Dat doen ze door de drukste wegen op de drukste tijden van de dag te mijden.

6000 deelnemers aan nieuw spitsmijdproject

Provincie Gelderland is één van de initiatiefnemers. Gedeputeerde Conny Bieze: ‘Arnhem-Nijmegen is één van de drukste verkeersregio’s van Nederland en wordt alleen nog maar drukker. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat deze voor Gelderland zo belangrijke verkeersader niet dichtslibt. Spitsmijden zorgt voor minder files, meer tijdwinst en flexibeler werken. Niet alleen voordelig voor de reiziger, maar ook voor de ondernemer.’          

SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid: ruim 5000 spitsmijders


Op dit moment zijn er rond de zuidelijke RegioRing veel wegwerkzaamheden. Op termijn levert dat uitbreiding van de wegcapaciteit op maar voor nu betekent het extra verkeersdruk. Daarom krijgen mensen die deze wegen op de drukste tijden van de dag mijden een beloning. Inmiddels zijn ruim 5000 deelnemers van start gegaan, het maximum aantal deelnemers. SLIM prijzen Werkzaamheden Zuid is een kortlopend project, specifiek gekoppeld aan wegwerkzaamheden. Het project loopt vooralsnog tot 1 november.

SLIM uit de spits: het vervolg op SLIM Prijzen RegioRing


SLIM uit de spits is het vervolg op SLIM Prijzen RegioRing dat in juni 2012 is geëindigd. Automobilisten kregen bij dit project een geldelijke beloning als zij in de spits uit het gehele gebied van de RegioRing bleven. Het mes sneed aan twee kanten: de deelnemers zorgden voor minder auto’s in de spits. Tegelijkertijd maakten zij kennis met het spitsmijden, en dat leverde voor veel deelnemers positieve ervaring op. Zoals minder last van files, tijdwinst en flexibel kunnen werken.

Cadeaus als steun in de rug


Het succesvolle SLIM Prijzen RegioRing kreeg daarom een vervolg. Vooral ook omdat de verkeersdruk in de regio de komende jaren sterk zal toenemen. Maar de overheid wil niet onbeperkt geld uitkeren. Dat is ook niet nodig want een groot deel van de deelnemers wil het gewijzigde reisgedrag vasthouden. Als steun in de rug kunnen ze met het vervolgproject SLIM uit de spits in de webshop cadeaus kiezen die een ander reisgedrag ondersteunen zoals een abonnement op de OV-fiets of een OV-chipkaart. Ook kunnen zij kiezen voor tegoeden voor i-tunes, of toegangskaarten voor toeristische attracties in onze regio. Het is de bedoeling dat overheid en bedrijfsleven daarbij steeds meer samen optrekken.

‘Een goede bereikbaarheid is in het belang van heel veel bedrijven en instellingen in onze regio. Het is goed om te zien dat daarvoor steeds meer wordt samengewerkt tussen overheden en bedrijfsleven. De overheid neemt het initiatief voor spitsmijdprojecten, werkgevers kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een betere bereikbaarheid als zij Het Nieuwe Werken voor hun werknemers ondersteunen waar dat kan’, aldus Alex van Hooff van Burgers’ Zoo en vanuit het bedrijfsleven nauw betrokken bij het mobiliteitsbeleid in de regio.

Straks ook nieuwe deelnemers


Voorlopig is SLIM uit de spits alleen nog voor mensen die al meededen aan SLIM Prijzen. De verwachting is dat straks ook nieuwe mensen mee mogen doen. Het principe is dat nieuwe deelnemers gedurende maximaal zes maanden een geldelijke beloning krijgen als stimulans om kennis te maken met spitsmijden. Daarna mogen zij meedoen met Spitsen sparen voor cadeaus. In oktober 2012 is hierover meer bekend.

Beter Benutten


SLIM uit de spits is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in samenwerking met de provincie Gelderland, wegbeheerders en bedrijfsleven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu steunt het project vanuit het programma Beter Benutten.

Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Daarnaast worden landelijke maatregelen getroffen op het gebied van fiscaliteit en Intelligente Transport Systemen (ITS). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio’s trekken gezamenlijk ruim 1 miljard euro uit voor Beter Benutten.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!