61 Food & Nutrition Delta-projecten gehonoreerd in 2009

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Agentschap NL

In 2009 is er ruim 12 miljoen euro toegekend voor projecten binnen het innovatieprogramma Food & Nutrition. Dit bedrag werd verdeeld over 61 projecten.

61 Food & Nutrition Delta-projecten gehonoreerd in 2009

Door bedrijven konden drie soorten projecten worden ingediend; haalbaarheidsprojecten, mkb-innovatieprojecten en innovatieprojecten.
De financiële ondersteuning van technologische projecten helpt bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie bij het realiseren van technologische vernieuwing.
Zo kunnen zij meer uit hun bedrijf halen, beter inspelen op de veranderende consumentenvraag en nieuwe economische en maatschappelijke kansen grijpen.

In totaal zijn er 91 projecten ingediend, waarvan er 61 zijn gehonoreerd (34 haalbaarheids-projecten, 16 mkb-innovatieprojecten en 11 innovatieprojecten).

De projecten richten zich onder andere op de ontwikkeling van gezondere voedingsmiddelen die een verbeterde samenstellingen hebben wat betreft suiker, vetzuren en het zoutgehalte.
Daarnaast is er aandacht voor de preventie van ouderdomsziekten, het winnen van waardevolle voedingsingrediënten uit reststromen en vervanging van dierlijke door plantaardige eiwitten.

Innovatieprogramma Food & Nutrition
Op initiatief van Nederlandse multinationals, MKB-bedrijven en kennisinstellingen is in 2006, in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het innovatieprogramma Food & Nutrition opgezet.
Het innovatieprogramma bestaat uit het Top Institute Food and Nutrition en Food & Nutrition Delta.
Het innovatieprogramma heeft als doel om van Nederland de leidende en meest innovatieve Food & Nutrition-regio in Europa te maken.
Dat betekent dat de meest succesvolle food & nutrition-innovaties voortkomen uit Nederlandse ondernemingen en dat een significant deel van de binnen- en buitenlandse voedingsmiddelen en ingrediëntspelers structureel een beroep doet op R&D-activiteiten
binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur.

Het programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL, agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!