home » nieuws » Industrie »

8 miljard extra omzet voor Zuid-Nederlandse maakindustrie

  • Industrie
  • Bron: Dinalog

De Zuid-Nederlandse maakindustrie kan jaarlijks acht miljard extra omzet genereren als zij meer diensten, bestaande en nieuwe, gaat leveren aan haar binnen- en buitenlandse klanten.

8 miljard extra omzet voor Zuid-Nederlandse maakindustrie

Servicebusiness biedt industriële bedrijven nieuwe groeikansen en hogere marges dan traditionele productbusiness. Dat staat in het rapport “Ontwikkelpaden voor servicebusiness”, waarvan donderdag 25 april het eerste examplaar werd overhandigd aan Amandus Lundqvist, boegbeeld van de Topsector High Tech Systemen en Materialen. Dat gebeurt tijdens het seminar “B2B Service Business”, waar tevens het Service Business Acceleration programma zal werd gepresenteerd, dat tot doel heeft bedrijven te helpen bij het benutten van kansen in servicebusiness. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Economische Impuls Zeeland, Industriebank LIOF, Syntens, Dutch Institute World Class Maintenance en Dutch Institute for Advanced Logistics.

Maakbedrijven leveren steeds meer diensten

Naast producten, machines en installaties leveren veel bedrijven in de grotendeels internationaal opererende maakindustrie aan hun klanten traditioneel ook diensten als installatie, reparaties en reserveronderdelen (spare parts). Een groeiend aantal bedrijven biedt daarnaast diensten gericht op een optimale prestatie van hun producten, in termen van opbrengsten, uptime en total cost of ownership. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn preventief onderhoud, performance monitoring en product upgrades. Maar ook verdergaande diensten komen meer en meer voor, zoals financiering en het beheer van processen van de klant.

Meer business

Industriële producten worden steeds complexer, in technologisch opzicht, in gebruik en bij de instandhouding. Gebruikers doen daarom gedurende de hele productlevenscyclus een toenemend beroep op de kennis en kunde van de leveranciers van de producten. Bovendien kunnen zij zich op die manier beter concentreren op hun eigen kernactiviteiten. Voor de betreffende maakbedrijven biedt dit kansen op intensievere en langdurigere relaties met klanten in binnen- maar zeker ook buitenland, met nieuwe servicebusiness en versterking van de productbusiness.

Seminar

Het seminar “B2B Service Business: Internationale kansen voor de Zuid-Nederlandse industrie” is onderdeel van het event ‘High Tech Systems 2013’  te Eindhoven. Op donderdag 25 april werd voor ruim 150 vertegenwoordigers van bedrijven, maar ook overheden en onderwijsinstellingen, het rapport “Ontwikkelpaden voor servicebusiness”  gepresenteerd. Het eerste examplaar werd overhandigd aan Amandus Lundqvist, boegbeeld van de Topsector High Tech Systemen en Materialen. Het rapport schat de businesskans voor de Zuid-Nederlandse industrie op liefst acht miljard euro. Michel Weeda, programmamanager High Tech & Services van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, gaf een toelichting en gaat nader in op mogelijke ontwikkelpaden en handvatten voor bedrijven om die kans op internationale schaal te benutten. Aansluitend vertelde Frank Mulders, managing director van Fokker Landing Gear, over servicebusiness in de luchtvaartindustrie en deelden enkele ondernemers hun ervaringen in een servicecluster met het publiek. Tot slot presenteerden zeven initiatieven voor servicebusiness zich op een informele marktplaats.

Service Business Acceleration programma

Tijdens het seminar kwam ook het Service Business Acceleration programma aan de orde. Dat is opgezet om bedrijven te helpen bij het uitbreiden van hun servicebusiness. Het programma behelst informatieve bijeenkomsten, nulmetingen en gezamenlijke leertrajecten voor maakbedrijven met ambities in de servicebusiness. Het B2B Service Business seminar heeft tot doel dit programma met ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht te brengen van bedrijven, groot en klein, zowel fabrikanten als leveranciers, om hen te motiveren tot deelname.

Het Service Business Acceleration programma wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Operationeel Programma Zuid-Nederland. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Economische Impuls Zeeland, Industriebank LIOF, Syntens, Dutch Institute World Class Maintenance en Dutch Institute for Advanced Logistics.

Meer informatie over TKI Dinalog:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!