92% van burgemeesters in Overijssel tegen fusie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Uit een enquête van NRC blijkt dat meer dan 80% van de burgemeesters in Nederland tegen een fusie is van gemeenten van ten minste honderdduizend inwoners, zoals het kabinet wil. In Overijssel is 92% tegen.

92% van burgemeesters in Overijssel tegen fusie

Een recente peiling onder alle bestuurders in Overijssel bevestigt dit beeld. Overijsselse bestuurders zien wel de noodzaak in van samenwerken en doen dit vooral  graag op (onderdelen) van de bedrijfsvoering. Dit Overijssels Feit gaat in op bestuurlijke drukte en samenwerking in Overijssel.

Noodzaak om samen te werken groter dan ooit

De noodzaak om samen te werken is volgens 85% van de bestuurders in Overijssel groter dan ooit gezien de vele extra taken die gemeenten moeten gaan uitvoeren. 95% van de overheden zoekt dan ook actief naar samenwerking met collega-overheden. Driekwart van de bestuurders is van mening dat de eigen organisatie eigenlijk (nog) meer zou moeten samenwerken met andere overheden (zie figuur 1 in rechterbalk).

Gemeenten willen samenwerken op bedrijfsvoering en economie

Gemeentebestuurders zoeken de samenwerking vooral op het gebied van bedrijfsvoering (70%) en economie (61%) en in iets mindere mate op het gebied van infrastructuur en mobiliteit (59%). Opvallend is dat zorg en onderwijs niet als eerste wordt genoemd. Gemeenten hebben immers vooral binnen het sociale domein te maken met decentralisaties.
Voor waterschappen ligt de uitdaging voor samenwerking meer op het terrein van het landelijke gebied, landbouw en natuur (91%), het waterbeheer (82%) en de ruimtelijke ordening en wonen (64%).

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!