A2-gemeenten starten samenwerking: nog krachtiger en dichterbij

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Cranendonck

De colleges van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben op 25 november 2014 het implementatieplan ‘Nog krachtiger en dichterbij’ voorlopig vastgesteld. De uitgebreide Samenwerking A2-gemeenten gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 2016 van start.

A2-gemeenten starten samenwerking: nog krachtiger en dichterbij

Het implementatieplan is een uitwerking van het koersdocument dat de drie gemeenten in maart bekrachtigden. Dit plan maakt de doorontwikkeling van de Samenwerking A2-gemeenten concreet.

In het implementatieplan staan de formatieve, financiële en juridische consequenties van de doorontwikkeling uitgewerkt. Ook het verandertraject en het organisatiemodel van de Samenwerking A2-gemeenten na de doorontwikkeling komen aan bod. De gemeentesecretarissen bieden het koersdocument en het implementatieplan aan, na advisering van de ondernemingsraden, aan de colleges en gemeenteraden. In het eerste kwartaal van 2015 ligt er naar verwachting een besluit. Meteen hierna start een traject om de veranderingen te begeleiden. Een projectorganisatie is hiervoor verantwoordelijk en bereidt de vier organisaties voor op de toekomst.

Gezamenlijke organisatie

De gemeenten brengen alle bedrijfsvoeringstaken onder in de Samenwerking A2-gemeenten. Dat betekent dat het samenwerkingsverband naast de huidige 3 afdelingen Werk en Inkomen, Juridische Zaken en Informatisering en Automatisering ook Personeel & Organisatie, Inkoop, Facilitaire Zaken, Managementondersteuning, Gegevensbeheer, Communicatie, Financiën en Administratie gaat uitvoeren. Er ontstaat daarmee een gezamenlijke organisatie voor de bedrijfsvoering van ongeveer 135 voltijdbanen in 2016. Via natuurlijke weg krimpt dit tot circa 120 voltijdbanen in 2021. De afdeling Werk & Inkomen van ca. 30 fte’s is hierbij niet meegenomen.

Medewerkers gaan rechtspositioneel over, maar zullen fysiek aanwezig zijn in een van de drie gemeentehuizen. Zodoende is de nabijheid van medewerkers en kwaliteit dienstverlening gewaarborgd. 

Eenmalige investering

De doorontwikkeling van de huidige Samenwerking A2-gemeenten vraagt een eenmalige investering van de gemeenten, variërend van ongeveer 334 tot maximaal 433 duizend euro per gemeente. Dit betreft financiering van kosten voor kennis, capaciteit en aanpassingen in techniek en huisvesting, personeel, formatie en arbeidsvoorwaarden. In drie tot vier jaar na aanvang van de uitgebreide Samenwerking A2-gemeenten worden deze kosten terugverdiend. Het voordeel van de drie gemeenten in 2021 kan oplopen tot een bij elkaar opgeteld bedrag van bijna 3,4 miljoen euro.

Doel samenwerking

Het doel van de samenwerking is het bundelen van krachten om vanuit een duurzame organisatie nu en in de toekomst blijvend hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden aan de gemeentelijke organisatie, inwoners, bedrijven en instellingen. Door taken te bundelen neemt de gezamenlijke kwaliteit toe, wordt kwetsbaarheid verminderd en worden efficiencyvoordelen gerealiseerd.

Achtergrond

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen. Sinds april 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking (Samenwerking A2-gemeenten) van kracht en een zelfstandige rechtspersoon geworden. De zelfstandigheid en beleidsautonomie van de gemeenten blijven onaangetast. Er is en blijft binnen de A2-gemeenten  ruimte voor het waarborgen van ‘colour locale’.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!