Aalburg, Etten-Leur en Halderberge voeren pilot uit met overheidsparticipatie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Halderberge

Hoe kunnen gemeenten het beste aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en ideeën van inwoners? Dat is waar overheidsparticipatie over gaat. Dit vraagt om een rol, houding en gedragsverandering bij gemeentes, bij de politiek, bij bestuurders en bij de inwoners.

Aalburg, Etten-Leur en Halderberge voeren pilot uit met overheidsparticipatie

Naast de huidige activiteiten en plannen van de gemeente Halderberge op het gebied van overheidsparticipatie, starten de gemeenten Aalburg, Etten-Leur en Halderberge in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een pilot op het gebied van overheidsparticipatie. De Provincie heeft financiële middelen toegekend om de pilot uit te voeren tot en met het voorjaar van 2016.

Het is voor alle drie de gemeenten een ontdekkingstocht en er valt veel van elkaar te leren op het gebied van overheidsparticipatie. Er zijn gemeenschappelijke kansen zoals het uitwisselen van kennis en ervaring onder gemeenteraden. De doelstelling van deze pilot is om als overheid, ondernemers, onderwijs en ondernemende burgers samen te werken en samen verantwoordelijkheid te dragen voor de leefbaarheid in Halderberge (en Aalburg en Etten-Leur).

Wat wordt er gedaan?

In 2015 en begin 2016 zullen er werkbezoeken georganiseerd worden in de drie gemeenten om elkaar te inspireren, van elkaar te leren, medewerkers te trainen en om met elkaar in gesprek te gaan over wat nodig is om overheidsparticipatie te laten slagen. Er zal ook concreet aan de slag worden gegaan met het onderwijs en ondernemers.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!