Aanboren van nieuwe markten moet leiden tot hogere prijzen voor agrariërs

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: ZLTO

Nationale steun aan boeren op korte termijn is op lange termijn geen oplossing voor de lage prijzen die veel Europese agrariërs momenteel ontvangen voor hun producten.

Aanboren van nieuwe markten moet leiden tot hogere prijzen voor agrariërs

LTO Nederland verwacht meer heil van het aanboren van nieuwe markten en het tijdig uitkeren van de Europese bedrijfstoeslagen aan agrariërs. Dat stelt de organisatie in een reactie op acties van Franse boeren tegen de lage prijzen voor met name rundvlees en melk.

Franse boeren

De Franse overheid trekt zo'n 600 miljoen euro uit om demonstrerende boeren tegemoet te komen. Dat maakte de Franse minister van Landbouw Le Foll medio deze week bekend. Nationale overheden mogen van de Europese commissie boeren en tuinders steunen, maar er gelden wel strenge regels. Zo mag de steun hooguit 15.000 euro per bedrijf bedragen voor een periode van maximaal drie jaar. Met de huidige voorstellen lijkt de Franse overheid onder dat bedrag te blijven.

LTO Nederland maakt zich grote zorgen dat de Franse acties leiden tot oneerlijke concurrentie tussen Europese boeren en tuinders. “Je mag Franse supermarkten niet dwingen om alleen Franse producten te verkopen. En die kant dreigt het wel op te gaan”, aldus Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. “Daarmee zetten we in Europa stappen terug, in plaats van vooruit.” LTO Nederland verwacht veel meer heil van het aanboren van nieuwe markten. “De Europese land- en tuinbouw moet vol inzetten op export. Europese boeren en tuinders leveren hoogwaardig voedsel, dat bovendien heel duurzaam geproduceerd wordt. Daar is wereldwijd grote vraag naar.”

Andere markten

LTO Nederland staat achter maatregelen die de druk op de prijzen snel moet verminderen. Zo wil LTO Nederland dat vleesvarkens op een lager gewicht worden geslacht om het aanbod van varkensvlees te beperken. Maat: “En via onze Europese koepel Copa hebben we gepleit voor de mogelijkheid dat lidstaten zelf met Rusland gaan onderhandelen over markttoegang. Wanneer een aantal lidstaten weer varkensvlees mag exporteren naar Rusland, neemt de druk in de hele Europese markt af.”

Bij glasgroenten zet LTO in op voortzetting van de gemeenschappelijke marktondersteuning GMO (lees: promotieacties en afzetbevordering) en interventiemaatregelen (het uit de markt nemen van producten om zo de druk te verminderen). Ondertussen werkt de Nederlandse glasgroentesector, naar aanleiding van het rapport van adviesbureau  McKinsey, aan structurele aanpassingen op lange termijn.

Verder zijn in de zuivel de interventiemaatregelen met een half jaar verlengd. Maat: “Het is nu aan de zuivelondernemingen om daar ook gebruik van te maken, door bijvoorbeeld melkpoeder op te slaan. Daarmee kan het sentiment in de markt keren.”

Tot slot moeten nu ook de supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen. Maat: “De prijzen voor landbouwproducten liggen op het laagste niveau sinds 2009, aldus de voedsel- en landbouworganisatie FAO. Maar dat zien consumenten niet terug in de winkelprijzen. Ketenpartijen moeten eerlijke prijzen hanteren waarbij een fair deel van de marges naar boeren en tuinders te gaan. Dat is nu beslist niet het geval.”

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!