'Aandacht vitale infrastructuur van cruciaal belang'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

In de tweede Nationale Cybersecurity Strategie, die gisteren door minister Opstelten is gepresenteerd, gaat terecht veel aandacht uit naar de vitale infrastructuur. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

'Aandacht vitale infrastructuur van cruciaal belang'

Het is volgens hen van cruciaal belang dat in kaart wordt gebracht welke ICT-afhankelijke systemen, diensten en processen voor Nederland van vitaal belang zijn. Want een goed inzicht ontbreekt nu, aldus de ondernemersorganisaties.

Vertrouwelijkheid

MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen een risicogerichte aanpak. En zij dringen aan op maatwerk en proportionaliteit, evenals op goed overleg met de betrokken sectoren. Ook steunen de ondernemersorganisaties de plannen om versterkte structuur voor vertrouwelijke informatiedeling bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op te bouwen. Voor een succesvolle publiek-private samenwerking is volgens hen essentieel dat de vertrouwelijkheid goed wordt geborgd.

Internationale aanpak

Dat het rapport het belang van internationale samenwerking benoemt, noemen MKB-Nederland en VNO-NCW positief, omdat cybersecurity bij uitstek een onderwerp is dat internationaal moet worden opgepakt. Dreigingen zijn bijna per definitie grensoverschrijdend. Veel maatregelen zullen pas effect hebben als ze internationaal worden afgestemd of worden vastgelegd. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moeten standaarden dan ook in internationaal verband worden ontwikkeld.

ICT van fundamenteel belang

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het rapport van minister Opstelten (Veilgheid en Justitie). ICT is namelijk van fundamenteel belang voor de samenleving en de economie van Nederland. De kwetsbaarheid, afhankelijkheid en complexiteit van ICT leidt tot nieuwe cyberdreigingen. De overheid, het bedrijfsleven en burgers zullen moeten samenwerken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Intensieve publiek-private samenwerking en het op- en uitbouwen van vertrouwen zijn echter randvoorden om de doelstellingen uit de strategie te verwezenlijken, aldus de ondernemersorganisaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!