Aandacht voor economie in verkiezingsprogramma’s beneden maat

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO NCW

Ondernemersplatform Stedendriehoek vergelijkt verkiezingsprogramma's in Apeldoorn, Deventer, Zutphen: slechts enkele ‘voldoendes’

Aandacht voor economie in verkiezingsprogramma’s beneden maat

Het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) – het samenwerkingsverband van werkgevers in de Stedendriehoek – heeft maandagochtend tijdens het regionale verkiezingsontbijt de programma’s van de politieke partijen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen vergeleken. Op basis van het 10-puntenplan, dat in oktober door het OPS is opgesteld, is gekeken welke partijen daadwerkelijk iets hebben gedaan met de aanbevelingen vanuit de bedrijvenkringen, MKB Stedendriehoek, VNO-NCW Stedendriehoek en de Kamer van Koophandel.

Slechts een handjevol partijen heeft in de verkiezingsprogramma’s aandacht voor het daadwerkelijk stimuleren van werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie. “Dat is echt teleurstellend”, aldus Dries Crama, voorzitter van het OPS.  “Nu we ook in de Stedendriehoek niet ontkomen aan de gevolgen van een zware recessie, is een concrete visie nodig om ondernemers en werknemers aan welvaart en welzijn in de regio te laten werken.”

Weinig aandacht voor regeldruk
Het Ondernemersplatform Stedendriehoek heeft alle verkiezingsprogramma’s beoordeeld door te kijken of haar aanbevelingen concreet zijn terug te vinden in het programma. Per gemeente levert dit een overzicht (zie onderaan bericht).

Met name de lokale partijen en de SP scoren slecht in alle drie gemeenten. Positieve uitschieters zijn met name te vinden bij D66, de VVD en het CDA. Opvallend afwezig is aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening bij vergunningverlening aan bedrijven. Het komt vaak voor dat beleidsvoornemens worden genoemd die tot uitdrukking komen in nieuwe (lokale) regelingen. Het OPS vindt dat na de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe collegeprogramma’s afspraken over de beperking van regeldruk gemaakt moeten worden. Crama: “Zeker partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, staan midden in de lokale samenleving. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze partijen zo weinig ambitie tonen om de regeldruk te verlichten.”

A1 en duurzaamheid
Opvallend detail in de vergelijking van het Ondernemersplatform Stedendriehoek is het standpunt van partijen over de verbreding van de A1. In Deventer pleit een aantal partijen voor een derde IJsselbrug ten noorden van Deventer. Crama: “De A1 is nu het prototype van een samenwerkingsproject. Het landsdeel Oost en het bedrijfsleven is van mening dat een integrale verbreding (een extra brug naast de huidige A1) de voorkeur heeft.” Het OPS vindt het voor het realiseren van een haalbare oplossing niet verstandig dat binnen Deventer nu oude varianten worden aangedragen die niet bijdragen aan het gezamenlijke belang van de regio.

Op het gebied van duurzaamheid kwam het OPS met een opvallende aanbeveling. De werkgevers zouden graag zien dat bij alle inkoopprocedures van gemeenten gewerkt gaat worden met de ‘Economisch Meest Duurzame Inschrijving’ (EMDI). Niet langer de laagste prijs, maar ook de ‘ecologische footprint’ en ‘sociale footprint’ van een product of dienst zou meegewogen moeten worden in de gunning. Zo krijgt ook het regionale mkb een eerlijke kans. Politieke partijen hebben ondanks het belang van duurzaamheid deze suggestie nog niet overgenomen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!