Aangepaste milieuvergunningen bij overschrijding

  • Innovatie & MVO
  • Bron: FME-CWM

Om luchtverontreiniging te reduceren, verplicht de Europese Unie grootschalige bedrijven tot moderne productietechnieken. Echter, wat als blijkt dat de Europese normen toch nog worden overschreden? Moeten alle milieuvergunningen (met alle kosten van dien, voor zowel bedrijven als gemeenten) dan worden aangepast?

Aangepaste milieuvergunningen bij overschrijding

Minister Cramer van VROM is gewaarschuwd voor dit risico bij een rechtstreekse koppeling tussen de Nationale Emmission Ceilings-richtlijn (NEC) en de nieuwe richtlijn voor industriële emissies (IPPC). Voor grote industriële emissies geldt nu nog de IPPC-richtlijn. De Europese Unie heeft een nieuwe, algemenere richtlijn in voorbereiding: de Industrial Emission Directive (IED).

Onlangs heeft het ministerie van VROM bij Europarlementariërs gepleit voor een directe koppeling tussen de IED en de NEC. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verzet zich tegen deze koers en heeft een brief gestuurd naar Cramer.

Bezwaren koppeling Europese emissierichtlijnen
In haar brief aan Cramer schrijft de VNG het volgende:

Luchtverontreiniging moet worden beperkt, uiteraard noopt overschrijding van de NEC tot maatregelen. Maar een directe koppeling tussen de emissierichtlijnen leidt tot onduidelijkheden en is niet efficiënt.
Het is onduidelijk of elk afzonderlijk bedrijf moet gaan bijdragen aan het behalen van de NEC of alleen de meest vervuilende bedrijven.
Het risico bestaat dat gemeenten zeer veel vergunningen moeten herzien: een forse toename van bestuurlijke lasten en veel bedrijven moeten op korte termijn grote investeringen doen. En dat in economisch moeilijke tijden.
Het is onduidelijk hoe streng de Raad van State de koppeling zal interpreteren. Het risico bestaat dat Nederlandse bedrijven onevenredig meer moeten doen dan bedrijven in het buitenland.

Standpunt FME
FME is het eens met de standpunten van de VNG. Bedrijven hebben het momenteel al moeilijk. Onnodige administratieve lasten en grote investeringen zijn nu dan ook niet wenselijk.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!