Aanleg bedrijventerrein Beekzicht in Zundert gestart

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Zundert

De gemeente Zundert is deze week gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van het bedrijventerrein Beekzicht te Zundert. Aannemer Dura Vermeer gaat in opdracht van de gemeente de werkzaamheden uitvoeren.

Aanleg bedrijventerrein Beekzicht in Zundert gestart

Vanaf week 14 starten de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het bedrijventerrein, zoals o.a. het opschonen van de watergangen, het opschonen van het terrein en het inrichten van het werkterrein. Daarna volgt de aanleg van riolering en wegen op het bedrijventerrein. Zoals bekend vindt momenteel uitgifte plaats en zijn er zes grondreserveringsovereenkomsten met ondernemers gesloten. Een voortvarende aanpak van de realisatie is noodzakelijk omdat de ondernemers zo snel mogelijk hun bedrijfspand willen realiseren op het bedrijventerrein.

Aanleg rotonde Wernhoutseweg - Leeuwerikstraat

De aanleg van de rotonde start naar verwachting pas medio mei/juni van dit jaar. Omdat de aanleg van de rotonde 'in het verkeer' moet plaatsvinden, dus met instandhouding van de verkeerstroom op de Wernhoutseweg, vergt dit een nauwgezette voorbereiding met diverse partijen. Ook worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen om de werkzaamheden te kunnen laten plaatsvinden, de voorbereiding hiervoor vergt tijd. Dit is een belangrijke reden om de werkzaamheden later in de planning te plaatsen en dus te starten met de aanleg van het bedrijventerrein. Als eerst de rotonde wordt aangelegd, bestaat bovendien het risico dat deze beschadigd raakt door het bouwverkeer dat belast is met de aanleg van Beekzicht. Deze motivatie heeft in het bouwteam geleid tot het veranderen van de volgorde van de bouwactiviteiten.

Overlast en bereikbaarheid

Ondanks zorgvuldige voorbereidingen is het helaas niet volledig te voorkomen dat bepaalde straten en/of woningen gedurende de werkzaamheden beperkt bereikbaar zijn. Het doorgaande verkeer richting Achtmaal wordt gedurende een periode omgeleid. De gemeente probeert de overlast voor bewoners, bedrijven en verkeersdeelnemers tot een minimum te beperken.

Informatie en communicatie

Bewoners, bedrijven en overige geïnteresseerden worden op korte termijn geïnformeerd over de momenten waarop zij informatie kunnen krijgen over de werkzaamheden. Informatie over het project is te vinden op een speciale projectwebsite van de aannemer, op twitter en facebook en op de gemeentelijke website.

Belanghebbenden ontvangen tijdig een brief over de werkzaamheden en de daadwerkelijke fasering van de uitvoering. De percelen blijven tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar voor de hulpdiensten. Met vragen over de werkzaamheden kan contact opgenomen worden met de projectleider van de gemeente Zundert, de heer Van Zitteren, via telefoonnummer 076-596 98 06.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!