Aanleg Beekzicht start definitief in 2014

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Zundert

De aanleg van het bedrijventerrein Beekzicht start in januari 2014. Het college van B&W van Zundert heeft onlangs de uitgifteprocedure voor de bedrijfskavels op Beekzicht vastgesteld.

Aanleg Beekzicht start definitief in 2014

Ook heeft de Raad van State zich al positief uitgesproken over het bestemmingsplan en exploitatieplan die voor de uitbreiding nodig waren. Hiermee is de uitbreiding planologisch definitief.

Overeenkomst grondeigenaren

Daarnaast zijn alle grondeigenaren met de gemeente tot een overeenkomst gekomen waardoor de gemeente uiterlijk op 1 januari 2014 grondeigenaar is van alle benodigde gronden. Hierdoor kan de opgestarte onteigeningsprocedure worden stopgezet. Dat scheelt een hoop tijd.

Omdat met de voormalige grondeigenaren nog afspraken bestaan over voortgezet gebruik van de boomkwekerijgronden is de huidige planning dat begin 2014 de grondwerken kunnen beginnen. In die tussentijd wordt de aanbestedingsprocedure voor de aanleg in gang gezet en start de uitgifte van twintig bedrijfskavels.

Ondernemers worden op 20 juni a.s. in het Cultuurcentrum in Zundert geïnformeerd over de uitgifteprocedure.

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!