Aanpak Knooppunt Hoevelaken stap dichterbij

Een betere doorstroming van het verkeer, het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid en een goede inpassing in het landschap. Deze eisen staan bovenaan de lijst van het Rijk en de regio bij de aanpak van Knooppunt Hoevelaken.

Aanpak Knooppunt Hoevelaken stap dichterbij

De eisen zijn in een bestuursovereenkomst opgenomen en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden van Amersfoort en Nijkerk en Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht.

Uniek in deze bestuursovereenkomst zijn de wensen die, naast het eisenpakket bij de aanbesteding zijn opgenomen. Bij iedere wens staat de prioriteit aangegeven en of er regionaal budget aan is gekoppeld. Het is nu aan de potentiële marktpartijen om te bepalen welke en hoeveel van deze wensen ze, naast het pakket van eisen, binnen het budget kunnen realiseren.

De partij die de meeste wensen kan vervullen, de hinder tijdens de werkzaamheden weet te minimaliseren, goed scoort op duurzaamheid en een goed plan heeft om de planstudie te doorlopen, mag de opdracht gaan uitvoeren.

Gezamenlijke aanpak Knooppunt Hoevelaken

De aanpak van het knooppunt staat al op de agenda van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De regionale overheden vinden dit ook belangrijk, maar hebben eveneens aandacht voor de impact die het knooppunt op de omgeving heeft. Daarom werken Rijkswaterstaat, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk hierin samen. Van alle overheden, maar ook van bewoners en belangengroepen zijn alle wensen verzameld en prioriteiten aangegeven.

Verbindingsboog A28 naar A1

Om ook op korte termijn een goede doorstroming te kunnen garanderen wordt de verbindingsboog van de A28 naar de A1 door Rijkswaterstaat verbreed van 1 naar 2 rijstroken. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid moet de afrit Hoevelaken dicht. Gevolg hiervan is dat de aansluiting Hoevelaken vanaf eind mei 2013 niet meer rechtstreeks bereikbaar is voor verkeer vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle. Verkeer uit de richting A28 Utrecht, kan nog wel rechtstreeks gebruik maken van de afrit.

Afrit Hoevelaken

Voor een goede bereikbaarheid van Hoevelaken en Amersfoort, willen de regiopartijen dat de afrit Hoevelaken na reconstructie van het knooppunt weer rechtstreeks bereikbaar wordt voor verkeer van en naar Amsterdam. De regio heeft daarom als eis gesteld dat in de toekomst de afrit Hoevelaken op de A1 van en naar Amsterdam weer open gaat. Ook hebben zij als wens opgenomen om de aansluiting Hoevelaken vanuit Zwolle in de toekomst weer te openen en de afrit Hoevelaken vanuit Utrecht open te laten, net zoals nu het geval is. Vorig jaar zijn het Rijk en de regio al overeengekomen dat de aansluiting Hoevelaken van en naar Apeldoorn behouden blijft.
 

Planning

De bestuursovereenkomst met daarin de wensen en eisen is door de besturen van de verschillende overheden vastgesteld en toegezonden aan de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten. Deze zullen zich er de komende weken over buigen. Na goedkeuring wordt de overeenkomst getekend en de aanbestedingsprocedure gestart.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!