'Aanpak regeldruk mag niet verslappen bij ministeries'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

De aandacht voor de aanpak van regeldruk verslapt bij vakdepartementen. En dat is alarmerend, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

'Aanpak regeldruk mag niet verslappen bij ministeries'

Want ondanks de hoge ambities van het kabinet op dit vlak, lijkt de urgentie bij beleidsmakers weg te ebben. Ook is de berekenwijze van regeldrukeffecten nog steeds vaak onvolledig en inadequaat. Hierover moet de overheid transparanter zijn, stellen de ondernemersorganisaties aan de vooravond van een debat over de aanpak van regeldruk in de Tweede Kamer.

Lasten niet goed berekend

Uit de eerste regeldrukaudit die regeldrukwaakhond Actal vorig jaar publiceerde, bleek dat de inhoudelijke nalevingskosten van nieuwe regelgeving niet goed berekend werden. Ook bleek volgens MKB-Nederland en VNO-NCW dat vaak helemaal niet gekeken werd naar de eenmalige administratieve lasten en de 'nuloptie'. Dat betekent dat de overheid lastenverzwaringen voor ondernemers op de een of andere manier compenseert.

Meer bevoegdheden Actal

De overheid moet voortaan de berekeningen en afwegingen die ten grondslag liggen aan nieuwe regelgeving publiceren, schrijven de ondernemersorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Verder pleiten zij voor meer bevoegdheden voor Actal. Die organisatie moet voortaan de taak krijgen om de berekeningen van administratieve lasten en nalevingskosten van alle voorgenomen regelgeving, inclusief de impact op het bedrijfsleven, te toetsen. Ook moeten ondernemers bij deze onafhankelijke instantie terecht kunnen met klachten over niet-lastenluwe EU-regelgeving.

Regeldruk hoog op agenda

De ondernemersorganisaties benadrukken dat het vanzelfsprekend moet zijn dat de aanpak van regeldruk hoog op de politieke agenda staat. Want bureaucratie is een rem op ondernemerschap en innovatie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!