'Aanpassing CO2-lijst leidt tot hogere lasten voor bedrijven'

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

VNO-NCW vindt het 'onjuist, onnodig en onwenselijk' om de criteria voor de zogenoemde Carbon Leakage List aan te passen. Op die lijst staan bedrijven die extra emissierechten krijgen om hun CO2-uitstoot te dekken.

'Aanpassing CO2-lijst leidt tot hogere lasten voor bedrijven'

De Europese Commissie overweegt momenteel om de criteria te herzien. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Nederlandse bedrijven van die lijst verdwijnen. De ondernemingsorganisatie verzoekt het kabinet om zich in Brussel hiertegen uit te spreken.

Vertrouwen wordt geschaad

Bedrijven mogen niet tussentijds met andere spelregels geconfronteerd worden, stelt VNO-NCW. Dat beïnvloedt de investeringszekerheid en schaadt het vertrouwen in het European Trading System (ETS) voor CO2-uitstoot. Het inkorten van de lijst heeft ook geen effect op de vraag naar emissierechten. Bedrijven die van de lijst verdwijnen, worden geconfronteerd met hogere lasten, terwijl zij al in zwaar weer verkeren door de economische crisis en de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten, aldus de ondernemingsorganisatie.

Ten koste van economie en milieu

Het geven van extra emissierechten heeft tot doel om te voorkomen dat investeringen en productie 'weglekken' naar landen met minder vergaande regelgeving op het gebied van CO2-uitstoot. Dat zou ten koste gaan van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland, en het milieu is er ook niet mee gediend.

Meer informatie over VNO-NCW:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!