Aantal Associate degree-opleidingen groeien enorm

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Rijksoverheid

Om de forse groei naar het aantal Associate degree-programma’s een extra zetje te geven heeft staatssecretaris Zijlstra, voor deze tweejarige opleidingen op hbo-niveau, een nieuwe aanvraagronde geopend.

Aantal Associate degree-opleidingen groeien enorm

Hbo-niveau

Met name het bedrijfsleven en de private onderwijsaanbieders hebben aangedrongen op deze extra ronde die vooral bedoeld is voor opleidingen die lopende het volgend cursusjaar kunnen beginnen. Een eerdere ronde voor cursussen die op 1 september van start gaan leverde al 49 aanvragen op. Nu zijn er ruim 140 Associate degree-programma’s, die veelal worden aangeboden door bekostigde instellingen. Deze opleidingen trekken vooral studenten voor wie een bacheloropleiding van vier jaar te lang duurt maar die toch op hbo-niveau willen doorleren. Ook maken veel werknemers gebruik van de Ad-programma’s voor bijscholing.

Kwaliteit

Zijlstra maakte de nieuwe ronde bekend bij externe link: de inontvangstname van de top-25 van Associate degree-programma’s waar het bedrijfsleven de meeste behoefte aan heeft. Nieuwe opleidingen moeten aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten kwalitatief aan de maat zijn en ze moeten aansluiten bij vraag uit de arbeidsmarkt. Zijlstra stelt geen maximum aan het aantal nieuwe Ad-programma’s. De Ad’s zijn nu nog een pilot maar Zijlstra wil ze een vaste plek geven in het hoger onderwijs. De wet moet daarvoor worden gewijzigd.

Akkoord

De private aanbieders, verenigd in de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), hebben in een akkoord met Zijlstra vastgelegd dat ze streven naar 8000 Ad-studenten in 2020 op tenminste 50 Ad-opleidingen. Zijlstra wil dat in 2020 15 procent van de instroom op de hogescholen bij de Ad terechtkomt. Nu is dat nog 1 procent.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!