Aantal bbl-studenten blijft dalen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: SBB Barometer

De nieuwe SBB Barometer van de stage- en leerbanenmarkt van februari 2015 is gepubliceerd. Daarin wordt allereerst het beeld bevestigd dat het aantal studenten in de praktijkgerichte leerweg (bbl) sinds 2009 sterk gedaald is.

Aantal bbl-studenten blijft dalen

In de periode 2009-2014 is dat van 164.581 naar 102.661 studenten. Daarnaast is het positief dat veel studenten met een praktijkgerichte leerweg, die aan het begin van dit schooljaar nog geen leerbaan hadden, er alsnog één hebben gevonden. In september 2014 hadden nog 20.306 studenten geen leerbaan. in februari 2015 zijn dat er 4.786. Het aantal studenten met een theoretische leerweg is in deze periode gegroeid van 347.169 naar 377.196.

Verschuiving

In tijden van economische teruggang is het gebruikelijk dat er een verschuiving is van de praktijkgerichte leerweg naar de theoretische leerweg. Dit principe van communicerende vaten is van oudsher de kracht van het Nederlandse beroepsonderwijs. De stijging van het aantal studenten dat de theoretische leerweg volgt compenseert slechts deels de stevige afname van studenten van de praktijkgerichte leerweg. Tegelijkertijd valt op dat deze laatste groep in aantal sneller is gedaald dan in eerdere recessies. Waarschijnlijk spelen naast de recessie andere factoren een rol. De vorige SBB Barometer zette deze daling en de mogelijke oorzaken al op de agenda. Het ministerie van OCW en SBB onderzoeken dan ook samen de achtergrond, de oorzaken en de oplossingen voor deze daling.

SBB Barometer verzonden naar de Tweede Kamer

De Tweede Kamer stelde eerder vast dat er jaarlijks nog steeds een groot aantal jongeren geen stageplaats kan vinden en daardoor soms voortijdig is gedwongen een opleiding te beëindigen. De VVD en de PvdA hebben de minister van OCW daarop gevraagd de stage problematiek verder te analyseren en de Kamer daarover te informeren. Deze SBB Barometer is daarom verbonden aan de kamerbrief die de minister van OCW uiterlijk 1 maart naar de Tweede Kamer zal sturen ter beantwoording van de motie van de Kamerleden Jadnanansing (PvdA) en Lucas (VVD).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!