Aantal bedrijven met deeltijd WW daalt inTwente

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

In Twente neemt het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de deeltijd WW verder af.

Aantal bedrijven met deeltijd WW daalt inTwente

In augustus ging het om 134 bedrijven. Eind september maakten 97 bedrijven gebruik van de regeling. Ook zijn door het Mobiliteitscentrum meer mensen die met ontslag bedreigd werden naar ander werk begeleid. Van 1004 personen in augustus naar 1819 eind september.
Dit blijkt uit de arbeidsmarktmonitor van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI).

Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “De daling van het aantal bedrijven met deeltijd WW is een indicatie dat het wat beter gaat met de Twentse economie. Landelijke cijfers over de economische ontwikkeling ondersteunen die trend. Maar het is een zeer pril herstel en de Twentse economie is met zijn omvangrijke bouwsector en maakindustrie nog steeds kwetsbaar. We gaan daarom door met alle partijen op de arbeidsmarkt om de werkloosheid aan te pakken.”

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor dat:

De werkloosheid in Twente stabiliseert. Het percentage geregistreerde werklozen (NWW’ers)  was eind augustus met 8,5% weliswaar hoger dan eind juli (8,4%), maar gezien de seizoensinvloeden, in de zomermaanden stijgt de werkloosheid, is er toch sprake van een stabilisatie.
Er zijn 3081 jongeren bij de Werkpleinen ingeschreven als werkloos. Hiermee is de jeugdwerkloosheid in augustus 2010 met 77 jongeren gestegen ten opzichte van juli. In vergelijking met augustus 2009 zijn er 193 jongeren meer werkloos geworden. Ook hierbij spelen seizoensinvloeden een rol (schoolverlaters). Doordat het aantal uitzendbanen in vergelijking met voorgaande jaren minder is, komen startende jongeren moeilijker aan een baan.
De sterke groei van het aantal WWB uitkeringen lijkt tot staan te zijn gekomen. Dit is mede te danken aan de inspanningen van gemeenten en hun partners om sterk te blijven inzetten op uitstroom. Niettemin worden gemeenten geconfronteerd met dreigende kortingen op het I-deel en de re-integratiemiddelen, waardoor zij minder kunnen doen aan het re-integreren van bijstandsgerechtigden. Dat kan op den duur weer leiden tot een sterke stijging van het aantal mensen met een WWB-uitkering met de daarbij behorende bijstandsuitgaven.


Arbeidsmarktmonitor
Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de arbeidsmarkt in Twente tijdens de recessie. Diverse grafieken en tabellen worden afgewisseld met regionale conclusies en prognoses. Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen). De volgende arbeidsmarktmonitor verschijnt eind oktober.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!