Aantal internationale kenniswerkers in Zuid-Nederland verdrievoudigd

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Eindhoven

Het aantal internationale kenniswerkers in Noord-Brabant en Limburg is sinds 2007 bijna verdrievoudigd tot meer dan 13.000. De totale populatie economisch actieve internationals is in die periode verdubbeld tot bijna 70.000.

Aantal internationale kenniswerkers in Zuid-Nederland verdrievoudigd

Onder deze gemeenschap is Eindhoven de populairste stad om te wonen en werken. De dag nadat bekend werd dat Brainport Eindhoven Europa’s beste investeringsklimaat heeft na Londen en Helsinki, komen het Holland Expat Center South, het samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg, Brainport Development en de Immigratie-en Naturalisatiedienst met de resultaten van een eigen onderzoek.

Kenniswerkers en Arbeidsmigranten

Het onderzoek maakt onderscheid tussen kenniswerkers en arbeidsmigranten. Het aantal internationale kenniswerkers is bijna verdrievoudigd en het aantal arbeidsmigranten bijna verdubbeld tot 56.000. Het aantal internationale studenten in Zuid Nederland bedraagt 16.000 (53% WO en 47% HBO). Wat wonen en werken betreft, is Eindhoven favoriet, gevolgd door Tilburg en Maastricht (wonen) en Tilburg en Breda (werken).

Aantal internationals groeit

De economische analyse van de groeiende groep internationals toont dat het belang toeneemt. Hun aandeel in de actieve beroepsbevolking bedraagt 3,7% in Noord-Brabant en 2,7% in Limburg. Deze groep van bijna 70.000 mensen verdient samen een inkomen van €2,7 miljard met een verdienvermogen dat de laatste jaren is gestegen tot gemiddeld €37.000,- per persoon.

Internationale kenniswerkers komen met name uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Landen in opkomst zijn De Verenigde Staten, India en China. De meeste arbeidsmigranten komen uit Polen, Duitsland en Turkije.

Internationaal talent van groot belang

 

Monique List, wethouder Economie, Werk en Beroepsonderwijs in de gemeente Eindhoven bevestigt het belang van internationale toestroom voor het aantrekken van bedrijven én het vervullen van vacatures in de technologische sector in Zuid-Nederland. “Voor onze regionale werkgevers is internationaal talent van groot belang. Bovendien is aanwezigheid van het juiste (internationale) talent in onze regio van groot belang voor het aantrekken en behouden van (internationale) bedrijven. Het is goed om te zien dat de regio Zuid-Nederland, met Brainport in het bijzonder, uit de hele wereld de beste mensen aantrekt. We verwachten, zeker na de berichten in de Financial Times,  dat de instroom van internationaal talent blijft groeien. Onze aanpak is dus succesvol.”

TechniekPact

Het toenemende belang van (internationaal) talent heeft de voortdurende aandacht van de Brainport regio Eindhoven. Een goed voorbeeld zijn de afspraken en acties gedefinieerd in het TechniekPact. “Of het nieuwe Brainport Talent Centre, waarbij regionale werkgevers gezamenlijk optrekken om (inter)nationaal talent aan te trekken, te behouden en te matchen,” zegt Yvonne van Hest, Programma Manager Internationale Arbeidsmarktontwikkeling bij Brainport Development.

Randvoorwaarden belangrijk

Kris De Prins, directeur van Holland Expat Center South: “Een optimaal economisch vestigingsklimaat is randvoorwaarde bij het aantrekken van internationale bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent dus niet alleen een baan of opleiding met toekomstperspectief, maar ook spelen fiscaliteit, huisvesting, opleiding (internationale school) en cultuur een rol. Als een rode draad daar doorheen loopt onze dienstverlening, uniek in Europa. Nergens worden internationals op deze wijze ontvangen. We staan de werkgever en de international bij, geven ze ‘a head start’ en daar onderscheiden we ons mee.”

Onderzoek

Onderzoeksbureau Decisio BV deed de afgelopen maanden kwantitatief onderzoek naar de internationale populatie in Zuid-Nederland. Dit gebeurde in samenspraak met de Belastingdienst en andere aangesloten overheidsinstanties, waardoor de socio-demografische en economische informatie over de internationals zeer nauwkeurig is. Dit is uniek voor Nederland. Naar verwachting wordt deze wijze van onderzoek over meer regio’s in Nederland uitgerold.

Meer informatie over Holland Expat Center South:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!