Aantal werklozen iets gestegen Wel meer banen

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Blik op Nieuws

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in mei 2011 uit op 400 duizend personen.

Aantal werklozen iets gestegen Wel meer banen

Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in mei gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in mei met 8 duizend personen gestegen. De afgelopen zes maanden schommelde het aantal werklozen steeds rond de 400 duizend. In 2010 daalde de werkloosheid vrijwel voortdurend.

De stijging van het aantal werklozen in mei komt geheel voor rekening van vrouwen. Het is voor het eerst in 2011 dat de werkloosheid onder vrouwen is toegenomen. Aan de afname van het aantal werkloze mannen was al sinds het begin van dit jaar een eind gekomen.

Opnieuw daling werkzoekende jongeren
Het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven niet-werkende werkzoekenden nam in mei af met 10 duizend tot 465 duizend. De daling was net als vorige maand relatief het grootst onder werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Bij de technische en verzorgende beroepen nam het aantal werkzoekenden ook meer dan gemiddeld af.

Vooral minder mannen met een WW-uitkering
Het aantal WW-uitkeringen daalde in mei met 6 duizend tot 256 duizend. De daling van het aantal WW-uitkeringen is vooral toe te schrijven aan de mannen. Er werden in mei 29 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt, evenveel als in april. Het aantal beëindigde uitkeringen nam af tot 34 duizend.

Wel meer banen
In het eerste kwartaal van 2011 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in het eerste kwartaal van 2010. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2010 echter daalde, na seizoenscorrectie, het aantal banen met 7 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De banengroei ten opzichte van een jaar eerder is vooral toe te schrijven aan de zorg en de zakelijke dienstverlening. De stijging in de zorg (plus 34 duizend) is wèl lager dan de voorgaande kwartalen. In de zakelijke dienstverlening (plus 21 duizend) was vooral het aantal banen in de uitzendbranche groter.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!