Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt: doel 2019 ruimschoots gehaald

Vanuit de Regiodeal Zeeland is geld beschikbaar om in 2019 400 extra vacatures bij werkgevers in te vullen door Zeeuwse uitkeringsgerechtigden. En dat aantal is ruimschoots gehaald: op 1 december stond de teller op 447 plaatsingen.

Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt: doel 2019 ruimschoots gehaald

Wethouder Van der Reest van centrumgemeente Goes: "Dit resultaat laat ook weer zien dat de Zeeuwse werkgevers er graag aan meewerken om mensen een kans te geven!”

Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt

Het ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’, waar dit project onderdeel van is, is een van de initiatieven die mogelijk zijn gemaakt door de Regiodeal Zeeland 2019, waarmee het Rijk in totaal 35 miljoen euro voor de verbetering van het Zeeuwse woon- en werkklimaat beschikbaar stelt. Het aanvalsplan bestaat onder andere uit het vervullen van vacatures voor laaggeschoold werk door Zeeuwen (coördinatie: Aan de slag in Zeeland) en uit het aantrekken van arbeidskrachten van minstens mbo-niveau van buiten Zeeland, ondersteund door marketing (coördinatie: provincie Zeeland).

Doelstelling behaald

Het deel van het aanvalsplan dat gericht is op het vervullen van 400 extra vacatures voor laaggeschoold werk door Zeeuwse uitkeringsgerechtigden startte in het eerste kwartaal van 2019. Het kent negen deelprojecten, variërend in doelgroep, werkwijze en/of initiërende organisatie (zie overzicht). Vier van deze deelprojecten zijn gericht op een Zeeuwse regio, de andere vijf zijn Zeeuwsbreed van opzet. Op 1 novemeber stond de teller op 417 plaatsingen en begin deze maand op 447. 

Hoopvol

André van der Reest (wethouder centrumgemeente Goes en voorzitter Zeeuwse Werkkamer): “Een concrete doelstelling op tijd halen, is al geweldig, maar om twee maanden eerder dan voorzien je target gehaald te hebben, stemt tot grote tevredenheid. En wat meer is: het stemt ook hoopvol en optimistisch, want alle betrokken organisaties gaan wel door met het plaatsen van gemotiveerd en kundig personeel uit de gemeentelijke uitkeringsbestanden. Het ene deelproject is succesvoller dan het andere, maar juist daardoor leren we veel over de systematiek van het werkklaar maken van mensen. Zo bezien functioneert dit deel van het aanvalsplan, mogelijk gemaakt door de Regiodeal, als een enorme boost voor een structureel betere uitvoering van de Participatiewet. En het laat ook weer zien dat de Zeeuwse werkgevers er graag aan meewerken om mensen een kans te geven!”

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!