Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt officieel van start

Eind oktober vond de eerste vergadering plaats van het projectteam dat ervoor gaat zorgen dat in 2019 vierhonderd vacatures extra worden vervuld door Zeeuwse werkwilligen die tot nu toe niet aan de bak kwamen. Een van de doelen: zo spoedig mogelijk tachtig plaatsingen in de zorg.

Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt officieel van start

Het Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt, waar dit project onderdeel van is, is een van de initiatieven die deel uitmaken van de Regio-envelop Zeeland, waarin de 35 miljoen euro voor de verbetering van het Zeeuwse woon- en werkklimaat worden besteed. Het plan bestaat uit het vervullen van vacatures voor laaggeschoold werk en uit het aantrekken van driehonderd arbeidskrachten van minstens mbo-niveau van buiten Zeeland, ondersteund door marketing.

Profielen opstellen en matchen

Het projectteam dat vorige week van start is gegaan heeft de taak het Zeeuwse bedrijfsleven te bedienen met de extra invulling van vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk. Dit gebeurt door gebruik te maken van een arbeidspotentieel dat nog niet of nauwelijks is benut: de bijna veertienduizend Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Bijna de helft daarvan kan naar verwachting met extra ondersteuning succesvol instromen op de arbeidsmarkt. Dit gaat vorm krijgen door het opstellen van zeshonderd profielen en vervolgens het matchen van kandidaten en werkgevers. Ook wordt waar nodig ondersteuning en opleiding geboden aan de nieuwe werknemers.

Uitvoerende partijen Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt

Dit werk wordt uitgevoerd door UWV, de drie Werk(gevers)servicepunten, de drie Regionale Bureaus voor Leerlingzaken en de Arbeidsmarktregio Zeeland. Al deze instanties zijn vertegenwoordigd in het projectteam, dat geleid wordt door René Boone en Frank Davidse (beiden Arbeidsmarktregio Zeeland) en waarbij zzp’er Eva Jeremiasse een ondersteunende rol heeft. Voor deze taak is vanuit de Regio-envelop geld beschikbaar, aangevuld met een bijdrage van zowel de provincie Zeeland als de Arbeidsmarktregio Zeeland.     

Tachtig plaatsingen in de zorg

Een van de deelprojecten die de aandacht van het projectteam heeft, is ‘Werken in de zorg’, dat onder leiding van Orionis Walcheren en ViaZorg moet leiden tot tachtig zorgvacatures die worden ingevuld door lager dan gebruikelijk geschoold personeel. Voor de zorgsector is het tekort aan personeel een van de belangrijkste uitdagingen. De sector heeft – landelijk gezien – behoefte aan ongeveer 190.000 extra medewerkers in de periode tot eind 2022. De verpleeghuizen alleen al zoeken dit jaar 7000 extra fte aan zorgverleners; op termijn is ongeveer 40.000 fte aan extra medewerkers nodig. Dit personeelstekort is ook voelbaar in Zeeland. Dit deelproject richt zich op een specifieke, niet-reguliere doelgroep van werknemers:

  1. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en van de mbo-entreeopleiding van Scalda
  2. Mensen uit de doelgroep van de Participatiewet of met een UWV-uitkering
  3. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder statushouders

Een duurzame match

De uiteindelijke doelstelling van dit deelproject is het op korte en langere termijn realiseren van een duurzame match tussen de vraag van de zorginstellingen en het aanbod van arbeidspotentieel vanuit onderwijs of werkloze Zeeuwen. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk tachtig leerwerktrajecten in de zorgsector te starten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De zorginstellingen hebben aangegeven dat deze leerwerktrajecten zullen leiden tot een dienstverband, dus tot tachtig plaatsingen.

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!