Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt: vacatures invullen met ongebruikt arbeidspotentieel

Vanaf juli dit jaar gaat Aan de slag in Zeeland uit Goes er voor zorgen dat het Zeeuwse bedrijfsleven de komende twee jaar wordt bediend met de invulling van ruim vierhonderd langdurige vacatures voor praktisch opgeleiden.

Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt: vacatures invullen met ongebruikt arbeidspotentieel

Dit gebeurt door gebruik te maken van een arbeidspotentieel dat nog niet of nauwelijks is benut: de bijna veertienduizend Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Bijna de helft daarvan kan naar verwachting met extra ondersteuning succesvol instromen op de arbeidsmarkt.

Tekort aan personeel

Die arbeidsmarkt is in Nederland en vooral in Zeeland en andere dunbevolkte regio’s ‘krap’ te noemen: er is een structureel tekort aan personeel. Dit jaar is dit tekort in Zeeland 1900 arbeidskrachten, in 2022 zal dit zoals het er nu uitziet en zonder maatregelen drastisch zijn opgelopen tot 6000. Tegelijkertijd zal onder leiding van de provincie Zeeland een andere actie worden uitgevoerd: het vervullen van driehonderd mbo+-vacatures door het werven van arbeidskrachten buiten Zeeland, ondersteund door regionale marketing gericht op Zeeland als vestigingsregio (wonen en werken).

Aanvalsplan voor de arbeidsmarkt

Beide acties vallen onder het aanvalsplan voor de arbeidsmarkt. Het doel is om op korte termijn het tekort aan arbeidskrachten in Zeeland te verkleinen en op langer termijn het realiseren van een toekomstbestendige Zeeuwse arbeidsmarkt. De opgave om dit alles in één keer gezamenlijk met werkgevers, marketingorganisaties, provincie, gemeenten, UWV en onderwijs compleet op te pakken is (te) groot. Om het gehele probleem van krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt structureel het hoofd te bieden, is minimaal € 20 miljoen nodig.

Daarom wordt de belangrijke eerste stap als learning by doing gezet. Er is voor gekozen om ‘klein’ te beginnen en dit Aanvalsplan als een pilot te zien. Hiervoor is een zogenoemd regiofiche ingediend om aanspraak te maken op € 2,3 miljoen van de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Zeeland toegezegde € 35 miljoen uit de zogeheten Regio-envelop voor de drie pijlers kennis en innovatie, leefbaarheid (waaronder de arbeidsmarkt) en voorzieningen voor bedrijven om van start te kunnen gaan.

Op 3 juli buigen Gedeputeerde Staten zich over alle ingediende regiofiches en wordt de Regio-envelop Zeeland samengesteld. Gedeputeerde De Bat heeft al aangegeven samen met gemeenten en werkgevers op zoek te willen naar middelen om het complete aanvalsplan uit te kunnen voeren. Wat de grootste succesfactor zal blijken te zijn, is het op- en uitbouwen van samenwerking.

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!