ABN AMRO, ING en Rabobank hebben de coöperatie ‘Financiële Rapportages Coöperatief BA’ opgericht.

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

De drie banken werken samen om de administratieve lasten voor ondernemers bij het aanleveren van financiële rapportages te verlichten.

Eenvoudig aanleveren van gegevens
Op 11 november 2009 hebben staatssecretaris Heemskerk en de banken afspraken gemaakt over een breder gebruik van Standard Business Reporting (SBR).
Met het SBR programma van de overheid kunnen ondernemers op basis van één standaard gegevens voor verschillende doeleinden aanleveren.
Dit geldt voor jaarrekeningen aan de KvK, aangiftes aan de belastingdienst, fiscale en statistische gegevens aan het CBS en financiële verantwoordingsinformatie voor banken.

Om de aanlevering nog eenvoudiger te maken realiseert de coöperatie een gezamenlijk aanleverpunt, dat in april 2010 operationeel is.
Kleine rechtspersonen en IB-ondernemers kunnen hun jaarcijfers vanaf april via hun accountant of administratiekantoor via dit portaal aanleveren.
Vanuit dit bankenportaal worden de gegevens vervolgens betrouwbaar en veilig naar keuze van de ondernemer doorgeleverd naar één of meerdere bank(en).

De ondernemer kan hierdoor in een keer aan het informatieverzoek van verschillende uitvragende partijen voldoen.
Voor zowel de ondernemer, accountants, administratiekantoren als de banken levert SBR voordelen op waardoor alle partijen in de keten kostenverlaging kunnen realiseren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!