Achterhoek zoekt ideëen voor leegstaande agrarische gebouwen

Steeds meer agrarische gebouwen komen leeg te staan. Tijdens een werkconferentie wordt naar creatieve ideëen gezocht om vrijkomende stallen en schuren een andere bestemming te geven. Dit wordt gehouden op donderdag 27 september bij Beusink Recreatie in Lievelde.

Achterhoek zoekt ideëen voor leegstaande agrarische gebouwen


De leegstand is als gevolg van strengere milieuregels voor intensieve veehouderijen, schaalvergroting en demografische ontwikkelingen. Ook in de Achterhoek zal naar verwachting 30% van de agrarische bedrijven stoppen. Dit blijkt uit cijfers van het Handelsregister van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Discussiebijeenkomst en excursie

De werkconferentie, bedoeld voor provinciale en gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, adviseurs, stoppende agrariërs en (startende) ondernemers, moet creatieve ideeën opleveren om vrijkomende boerderijen, stallen en schuren een andere bestemming te geven.

De ochtend start met een rondrit door het gebied en een excursie naar agrarische bedrijven waar functieverandering al heeft plaatsgevonden. Tijdens tafeldiscussies komen vervolgens diverse dilemma’s rond benutting van vrijkomende agrarische bebouwing aan bod. Ook de Gelderse gedeputeerde Co Verdaas is aanwezig om na te gaan welke mogelijkheden de geldende regelgeving nu eigenlijk biedt. Bovendien zal hij de aandachtspunten die uit de discussies naar voren komen, meenemen in de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland.

De werkconferentie wordt georganiseerd door Kamer van Koophandel Centraal Gelderland in samenwerking met LTO Noord, Plattelandshuis Achterhoek en Liemers, Werkgroep Kansrijk Platteland van Achterhoek 2020 en Netwerk Platteland.

Meer informatie en aanmelden

De werkconferentie vindt plaats op donderdag 27 september van 08.30 – 13.30 uur (inclusief lunch), bij Beusink Recreatie, Lievelderweg 106, in Lievelde. Meer informatie en aanmelden op: www.kvk.nl/deelgelderland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!