Activiteiten GOBT eindigen in 2012

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: GOBT

De Raad van Toezicht van het GOBT heeft besloten om de activiteiten van de organisatie na 12½ jaar af te bouwen. Veranderende inzichten in de wijze waarop de vrijetijdseconomie in Gelderland resp. Overijssel wordt georganiseerd, hebben tot dit besluit geleid.

Activiteiten GOBT eindigen in 2012

In de huidige structuur nemen de Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT’s) de marketing en promotie van de regio’s voor hun rekening. In aanvulling hierop en in samenwerking met de RBT’s als primaire partners verzorgt het GOBT in projecten kennis & onderzoek, innovatie & productontwikkeling en coördineert het de bovenregionale samenwerking.

De vrijetijdssector in beide provincies hecht hieraan blijvend waarde, maar kiest voor een invulling op provinciaal en regionaal niveau en niet meer op Oost-Nederlandse schaal. In het belang van de vrijetijdseconomie in Gelderland en Overijssel maakt het GOBT nu ruimte om deze als waardevol ervaren taken te verankeren op een wijze die aansluit bij de ontwikkelingen in de toeristische keten.

Het GOBT spant zich de komende periode in de lopende verplichtingen na te komen en de lopende activiteiten, kennis en expertise onder te brengen bij betrokken partners. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen het plan en stellen de constructieve houding van het GOBT op prijs. Op dit moment bespreken partijen de afwikkeling en mogelijke integratie van GOBT-taken in samenwerkingsverbanden op provinciaal en regionaal niveau.

De inzet van de Raad van Toezicht is er vooral op gericht om de 17 medewerkers te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe werkgever. De vakbonden en de personeelsvertegenwoordiging worden actief betrokken bij de besluitvorming.

Begin 2012 is het proces tot afbouw van het GOBT als organisatie naar verwachting voltooid. Tot die tijd zijn de GOBT-medewerkers volop actief met de uitvoering van hun activiteiten voor de vrijetijdseconomie in Gelderland en Overijssel. Mocht u naar aanleiding van dit besluit nog nadere informatie wensen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!