Advies Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit SER Gelderland

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: MKB Midden-Nederland

SER Gelderland komt tot de conclusie dat de bereikbaarheidsproblemen in Gelderland nog niet zijn opgelost. De provincie moet de bestaande problemen veel krachtiger aanpakken en heldere doelstellingen formuleren, die tot oplossingen leiden.

Advies Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit SER Gelderland

Dit is de essentie van het advies dat SER Gelderland heeft uitgebracht aan de provincie naar aanleiding van het verschijnen van de vierde Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit (DBM). In de DBM 2011-2012 wordt teruggekeken op het bereikte resultaat en aangekondigd welke acties de komende twee jaar zullen worden ondernomen om de eerder in het Provinciale Verkeers-en Vervoersplan gestelde doelen te bereiken. SER Gelderland mist in de DBM, SMART geformuleerde doelstellingen. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk voor Provinciale Staten om de voortgang van de beleidsuitvoering te controleren. Ook mist SER Gelderland de heldere besluiten die reeds door de provincie zijn genomen over de aanpak van bekende verkeersknelpunten (Zaltbommel, Culemborg, 't Harde, Voorst en Dieren-Apeldoorn). Het volledige advies is in te zien op de website van SER Gelderland. www.sergelderland.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!