AFM-bevindingen over accountantskantoren vanaf 2014 openbaar

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Rijksoverheid

Minister van Financiën Dijsselbloem zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten over individuele accountantskantoren mogelijk maken in de Wijzigingswet financiële markten 2014.

AFM-bevindingen over accountantskantoren vanaf 2014 openbaar

Dat schrijft Dijsselbloem in een nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingswet financiële markten 2014 aan de Tweede Kamer.

Transparante kwaliteitsinformatie

Op dit moment zijn de onderzoeksrapporten van de AFM niet te herleiden tot de individuele accountantskantoren. Met deze toezegging komt de minister tegemoet aan de behoefte van de sector en de Tweede Kamer naar meer transparante kwaliteitsinformatie van de AFM over individuele accountantskantoren. De minister loopt hiermee vooruit op de Europese ontwikkelingen. Ook de Europese Commissie zet zich in voor de hervorming van de accountantsmarkt.

Algemene zorgplicht

De nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingswet financiële markten 2014 gaat ook in op onder meer afwikkelondernemingen, kapitaalbuffers voor banken, bankspaardeposito’s en de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners. De algemene zorgplicht verankert de norm dat financiële dienstverleners het belang van de consument zorgvuldig in acht moeten nemen. Adviseurs dienen te allen tijde te handelen in het belang van de consument. De norm biedt de AFM mogelijkheden eerder in te grijpen bij misstanden in de financiële sector.

Optreden tegen misstanden

Het uitgangspunt is dat de AFM optreedt op basis van de bestaande regels in de Wet op het financieel toezicht. Maar wanneer specifieke regels ontbreken of niet geschikt zijn om het voorkomende probleem aan te pakken, biedt de zorgplicht een grondslag om alsnog op te treden tegen misstanden en daarmee (verdere) schade voor consumenten, maar in sommige gevallen ook financiële dienstverleners, te voorkomen. Met de nota naar aanleiding van verslag wordt ook een nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!