Afschaffing innovatievouchers door Verhagen

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Food Valley

Per 1 januari 2011 zullen de innovatievouchers worden afgeschaft, zodat de daardoor beschikbaar komende budgettaire ruimte volledig kan worden benut voor de InnovatiePrestatieContracten.

Afschaffing innovatievouchers door Verhagen

Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer.
Het afschaffen van de innovatievouchers geeft invulling aan de passage in het Regeerakkoord dat de InnovatiePrestatieContracten ruimer zullen worden uitgevoerd. In de huidige begroting 2011 en meerjarig is slechts 9 miljoen euro beschikbaar voor InnovatiePrestatieContracten. Afschaffing van de innovatievouchers per 1 januari 2011 is nodig om de noodzakelijke budgettaire ruimte te creëren, die daarmee voor 2011 op 26 miljoen euro komt.

InnovatiePrestatieContracten
De subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) is bedoeld voor meerjarige innovatietrajecten van groepen van 15 tot 35 bedrijven met een inhoudelijke samenhang, bijvoorbeeld omdat ze werken in dezelfde keten, regio of branche. Deze bedrijven voeren een meerjarig innovatietraject uit. Zij geven zelf aan op welk terrein zij willen innoveren. Het kan gaan om producten, diensten, processen of een combinatie daarvan. Een mkb-organisatie zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een branche-organisatie, treedt op als penvoerder.

Innovatievouchers
Met een innovatievoucher kon een ondernemer een kennisvraag over het vernieuwen van een product, proces of dienst laten beantwoorden. Ook kon een publieke voucher ingezet worden om de kosten van het aanvragen en verkrijgen van een octrooi te vergoeden. Publieke vouchers moesten worden besteed bij publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Private vouchers moesten worden besteed bij private kennisleveranciers, zoals ingenieursbureaus. In 2010 waren er 6200 publieke en 2000 private vouchers beschikbaar.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!