Afschaffing payrolling niet aan te raden

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Recron

Payrolling voorziet in een behoefte van een aantal bedrijfstakken t.a.v. flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Ondernemers organisaties zijn daarom tegen afschaffing van payrolling, zoals is voorgesteld door de PvdA.

Afschaffing payrolling niet aan te raden

Payrolling moet het een gespreksonderwerp zijn in het kader van een breder overleg over flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het moet worden besproken tussen kabinet en sociale partners, zoals ook in het regeerakkoord staat.

Payrolling, een constructie waarbij het personeel in dienst komt van een salariëringsbedrijf, ontzorgt het inlenende bedrijf van een groot aantal aspecten van het werkgeverschap, stellen de ondernemersorganisaties. Tegelijkertijd wordt de payrollwerknemer verzekerd van een goede uitvoering van de werkgeverstaken.

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat payrolling niet bedoeld is om het ontslagrecht of de cao te ontduiken. De arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten worden geëerbiedigd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!