AG! draagt bij aan ontwikkelen kapitaalfonds voor Life Sciences Park Oss

  • Farma & Zorg
  • Bron: REWIN

Een extra financieringsbron, ter ondersteuning van starters en groeiers die straks hun intrek nemen in het nieuwe Oss Life Sciences Park [OLSP]. Dat is het idee achter een speciaal te ontwikkelen kapitaalfonds, met onder andere de hulp van Actieplan Groei!.

AG! draagt bij aan ontwikkelen kapitaalfonds voor Life Sciences Park Oss

Onder leiding van Miriam Dragstra, directeur Participaties van de BOM, wordt in kaart gebracht of en hoe het kapitaalfonds vorm kan krijgen. “Met het stimuleren van life science activiteiten in Oss willen we uiteindelijk een impuls geven aan de life sciences sector in heel Nederland.”


De ontwikkeling van het LSP is een mega samenwerking van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. In juli tekenden Organon/MSD, de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant, de BOM, het Ministerie van EL&I en het Ministerie van VWS een intentieverklaring. Het OLSP moet een bolwerk worden van open innovatie, dat kansrijke life sciences spelers alle ruimte biedt voor baanbrekende research & ontwikkeling activiteiten. Dragstra vult aan: “In nauwe samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen. En in een omgeving waar het qua faciliteiten aan niets ontbreekt. Denk aan state-of-the-art onderzoeksapparatuur, patenten en een medische bibliotheek.”

Ondernemen
Het lijkt allemaal te gaan lukken. Onlangs leverde dat alvast de complimenten van het Kabinet op voor de samenwerking. De BOM gaat het LSP ‘runnen’ en wordt 100% aandeelhouder  “Dat betekent: ondernemen! Daarom hebben we ook alle aandacht voor voldoende beschikbaarheid van risicokapitaal, als belangrijke succesfactor voor elke onderneming en dus voor ‘de onderneming OLSP’. In het algemeen geldt bovendien: de kapitaalketen is niet sluitend. En dat is zeker het geval in de life sciences sector. Er bestaan wel wat investeringsfondsen, maar die zijn internationaal georiënteerd en hebben Oss onvoldoende in beeld.”

Investeerders interesseren
Dragstra pakt de handschoen graag op en is blij dat ze dat kan doen met ondersteuning vanuit Actieplan Groei!  “Actieplan Groei! bewijst zijn waarde als breed regionaal samenwerkingsverband, waarin inmiddels veel kennis en ervaring is gebundeld op het gebied van fondsenwerving. Ook stellen de AG! partners hun netwerken ter beschikking, met daarin partijen op de kapitaalmarkt die kunnen bijdragen aan het publiek-private fonds dat we voor ogen hebben. Zo proberen we onder andere informal investors aan het fonds te linken.” Een extra reden om de Brabantse schouders onder het fonds te zetten, is het belang ervan voor uiteindelijk de gehele Nederlandse economie. “Het fonds versterkt om te beginnen het OLSP en de economische structuur van Brabant. ‘Succes in Oss’ helpt vervolgens om investeerders te interesseren voor ook andere life sciences initiatieven in Nederland.” 

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!