Agentschap NL van start

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Senternovem

Agentschap NL is 15 januari van start gegaan. Agentschap NL komt voort uit de samenvoeging van de EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem.

Agentschap NL is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.
De grootste opdrachtgevers zijn, naast dit ministerie, de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Buitenlandse Zaken,
Verkeer en Waterstaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Klanten beter helpen
Algemeen directeur Ab van Ravestein: "Een ondernemer kan nog succesvoller zijn als hij de weg naar de juiste instanties weet.
Deze weg wordt dankzij Agentschap NL een stuk makkelijker te bewandelen.
Bij dit agentschap worden ondernemers, kennisinstellingen en overheden met al hun vragen straks nog sneller en beter geholpen; één klantendesk, samenhangende programma's,
beter op elkaar afgestemde financieringsproducten en heldere, korte procedures."

Agentschap NL houdt zich ook bezig met monitoring en effectmeting van de beleidsuitvoering.
Signalen uit de uitvoering worden teruggekoppeld aan de beleidsmakers.
Dit draagt ertoe bij dat beleid en uitvoering in de toekomst nog beter op elkaar aansluiten.

Thematische divisies
De activiteiten van Agentschap NL vinden plaats in vijf thematische divisies:
- NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.
- NL EVD Internationaal stimuleert internationaal ondernemen en samenwerken en een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland.
- NL Innovatie helpt ondernemend Nederland bij innovaties. Met geld, kennis en contacten.
- NL Milieu en Leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering, informatie en advies.
- NL Octrooicentrum is dé octrooiverlener voor Nederland, geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.

In Agentschap NL is ook Antwoord voor bedrijven opgenomen.
Daarnaast werkt Agentschap NL intensief samen met Syntens, het landelijke innovatienetwerk voor ondernemers.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!