Agrarisch werkgevers stelde recordaantal vragen in 2016

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: ZLTO

Agrarische ondernemers stelden nog nooit zoveel vragen over werkgeverschap als afgelopen jaar. Dat constateert de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, het aanspreekpunt voor alle agrarische werkgevers.

Agrarisch werkgevers stelde recordaantal vragen in 2016

In 2016 kreeg de Werkgeverslijn 4440 vragen binnen, dat is een stijging van veertien procent ten opzichte van het jaar ervoor. De vele wettelijk veranderingen rond werkgeverschap en het overeenkomen van drie nieuwe cao’s zijn een waarschijnlijke verklaring voor deze toename.

Werkgeverschap is nog nooit zo ingewikkeld geweest als nu. “Er is afgelopen jaar wettelijk gezien veel veranderd. Denk aan het afschaffen van de VAR voor zzp’ers, de uitzonderingen op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies waardoor geen inhoudingen en verrekeningen meer mogen plaatsvinden met het loon”, aldus Diana Eleveld van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Tegelijkertijd ziet de Werkgeverslijn ook dat agrarische werkgevers hun zaken graag goed willen regelen. Dit veroorzaakt een stroom aan telefoontjes van agrarische ondernemers.

Nieuwe cao’s

Een andere belangrijke oorzaak voor het stijgende aantal vragen ligt, zo constateert de Werkgeverslijn, bij de nieuwe cao’s voor de glastuinbouw en de open teelten. “Een nieuwe cao brengt altijd nieuwe regels en dus veel vragen met zich mee. Daarbij is de cao Glastuinbouw in 2016 flink veranderd met de invoering van een nieuwe arbeidstijdenregeling”, aldus Eleveld. De meeste vragen die de Werkgeverslijn afgelopen jaar kreeg gingen dan ook over deze nieuwe cao’s. In bijgevoegde infographic is te zien wat de overige meest bevraagde onderwerpen waren.

Stijgende lijn

De Werkgeverslijn kreeg in 2014 nog 2616 vragen binnen. In 2015 steeg het aantal binnengekomen vragen fors naar 3886, deze trend zet zich in 2016 door met een stijging naar 4440 vragen. Dat is een stijging van veertien procent. Ook zorgt de toenemende naamsbekendheid van de Werkgeverslijn voor meer telefoontjes. “Alle agrarische werkgevers kunnen door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt gratis gebruik maken van onze diensten”, zegt Eleveld. “We merken dat steeds meer ondernemers weten dat ze bij ons terecht kunnen.”

Nieuwe website

Om agrarische ondernemers met een vraag over werkgeverschap ook digitaal goed van dienst te kunnen zijn, heeft de Werkgeverslijn sinds januari een geheel vernieuwde website op www.werkgeverslijn.nl. Eleveld: “Op de nieuwe site staat alles wat werkgevers moeten weten. Natuurlijk mogen ondernemers ons altijd bellen voor advies bij hun individuele werkgeversvragen.”

Auteur: Mirthe Post

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!