AgriFood Capital basis voor duurzame groei en welvaart

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: AgriFood Capital

AgriFood Capital is een regio met groeipotentieel en innovatievermogen. Dat laat de eerste editie van de AgriFood Capital Monitor zien.

AgriFood Capital basis voor duurzame groei en welvaart

De monitor brengt ook specifieke aandachtsgebieden aan het licht, zoals onvoldoende vertaling van R&D uitgaven van bedrijven in nieuwe omzet en afname van het aantal banen. Jaarlijks zullen de economische en innovatieve prestaties van Noordoost-Brabant worden gemeten. De AgriFood Capital Monitor geeft input aan de koers van Agrifood Capital om zijn ambities te realiseren.

Op  31 oktober 2013 is Agrifood Capital van start gegaan als gemeenschappelijke ambitie van ondernemers, overheden en kennisinstellingen van Noordoost-Brabant. Met ambitieuze doelstellingen voor 2020, te weten: 4.000 nieuwe banen, 150 nieuwe starters, 60 nieuwe agrifood bedrijven, 20 betekenisvolle innovaties, 5 toplocaties voor modern ondernemerschap en 2 miljard omzetgroei. De AgriFood Capital Monitor omvat 28 macro-economische indicatoren die elk een score krijgen voor de geleverde prestatie. Samen geven de scores een compleet beeld van het ecosysteem binnen AgriFood Capital.

Input voor strategie

De AgriFood Capital Monitor is noodzakelijk om de strategie van de regio te bepalen, op specifieke aandachtsgebieden in te zoomen en meerjarig de groei en de resultaten van de regio te monitoren. De monitor geeft op deze manier input aan de acties die nodig zijn om op koers te blijven om in 2020 de ambities te realiseren.

Highlights 2014

Noordoost-Brabant heeft een goede uitgangspositie voor het realiseren van duurzame groei en welvaart. De regio beschikt over een uniek agrifood cluster, bestaande uit onder meer 3.600 bedrijven met ruim 37.000 banen. Noordoost-Brabant heeft een relatief lage werkloosheid, hoge arbeidsparticipatie, sterke exportpositie en hoge private R&D uitgaven.

Maar het aantal banen daalt, met name in de primaire sector en de industrie. De arbeidsproductiviteit in de primaire sector is structureel dalend en laag in nationaal perspectief. De bedrijven investeren erg veel in R&D maar dat wordt onvoldoende in nieuwe omzet vertaald. Het aantal snel groeiende bedrijven daalt en er komen te weinig bedrijven bij.

Acties voor 2015

De eerste editie van AgriFood Capital Monitor bevestigt de gekozen strategie van de regio. In 2015 zet AgriFood Capital vooral in op het stimuleren van de werkgelegenheid en ondernemerschap. Hierbij valt te denken aan stimuleren en begeleiden van start-ups en het faciliteren van snelle groeiers. Daarnaast worden innovatieprogramma’s ontwikkeld die de toegevoegde waarde van Noordoost-Brabant en de arbeidsproductiviteit dienen te vergroten. Samenwerking binnen de agrifood keten en verbindingen met de topsectoren high-tech systems, logistiek en life sciences zijn daarbij van groot belang.

 

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!