AgriFood-sector start verkenning ruimtelijk ontwikkeling

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: AgriFood Capital

Samen met Food Tech Park Brainport, Regio Helmond en Greenport Venlo gaat Agrifood Capital een verkenning uitvoeren om te komen tot een adequate ruimtelijke ontwikkeling in agrifood.

AgriFood-sector start verkenning ruimtelijk ontwikkeling

Deze ruimtelijke ontwikkeling is gericht op het mede mogelijk maken en ondersteunen van de transitieopgaven en economische ontwikkelingen in de agrifoodsector.

Nadruk op ruimtelijke aspecten

Arcadis en Buck Consultants International dragen zorg voor de uitvoering van het onderzoek. De inzet is het ontwikkelen van een praktische ruimtelijk-economische strategie om de voor de regio’s beoogde transities en innovaties ook daadwerkelijk mogelijk te helpen maken. Centrale vraag daarin is hoe verbinden we het economische innovatieprogramma van de sector met een daarbij passend ruimtelijk programma dat rekening houdt met de hiervoor genoemde druk op de leefomgeving?

Vanwege de status van het onderzoek als een uitwerking van een MIRT opgave ligt de nadruk op ruimtelijke aspecten, waarbij echter de onderlinge relatie met de economische vraagstukken steeds duidelijk gepositioneerd moet worden.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!