Systeemveranderingen zijn nodig om te komen tot oplossingen. Daarvoor is samenwerking tussen sectoren nodig. Tijdens de AgroTechnology Week in Wageningen werd een start gemaakt met een technologie roadmap voor agrifood.

“Wereldwijd is er politieke onrust en dat heeft grote gevolgen voor zowel de energievoorziening als voor de toegang tot grondstoffen in de voedselproductie”, aldus Arend Jan Boekestijn, historicus aan de Universiteit Utrecht en columnist van Elsevier. Volgens Boekestijn zijn er vier belangrijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de voedingsindustrie:

  • de opkomst van de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China)
  • het beschikbaar komen van schaliegas in de Verenigde Staten
  • de grote invloed van maatregelen door president Poetin op de wereldeconomie
  • importafhankelijkheid als het gaat om grondstoffen (met name kunstmest en ingrediënten)

Niet alleen de geopolitieke ontwikkelingen beïnvloeden de voedingsindustrie. De snelle opkomst van nieuwe technologie op het gebied van internet, sensoren en robotica hebben gevolgen voor de sector.

ICT en robotica

“Agrifood en smartindustrie zijn niet langer onafhankelijke sectoren”, stelt Arnold Stokking, managing director Industriële Innovatie bij TNO. “Sensoren verzamelen op allerlei plaatsen data en via internet worden deze gegevens verzameld en tot bruikbare informatie omgezet.” TNO heeft tien field labs in Nederland waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologie en ‘internet of things’. Twee van deze field labs zijn gespecialiseerd in agrifood, namelijk het field lab zuivel en het field lab glastuinbouw. Stokking: “De gedachte dat productiviteit wordt bepaald door mens, machine en materialen, moeten we loslaten. In de komende jaren gaat het vooral om hoe halen we het meeste uit informatie.”

Loet Visscher, directeur cluster Economie en Internationalisering Provincie Noord-Brabant, vertelde over de speerpunten van de provincie en het belang van agrifood in Noord-Brabant. De thema’s in het Brabantse innovatieprogramma tot 2040 zijn klantwaarde, gezondheid, duurzame technologie en biobased economy. Bert Woltheus van ING gaf een overzicht van de investeringsambities van de Nederlandse voedingsindustrie. Ruim twintig procent van de bedrijven heeft in een recente enquête aangegeven te willen investeren in robots en ICT.

Roadmap

Guido Landheer, directeur Topsector Industriebeleid en Philip den Ouden, directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) stelden vervolgens dat ‘cross overs’ tussen sectoren nodig zijn om de agrifood sector verder te helpen. In een korte discussie werd een start gemaakt met het opstellen van een technologie roadmap voor de agrifoodsector.