Agrofoodpluim voor Suiker Unie

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Suiker Unie heeft dinsdag 20 oktober de Agrofoodpluim mogen ontvangen uit handen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling).

Agrofoodpluim voor Suiker Unie

Met deze aanmoedigingsprijs spreekt de provincie Noord-Brabant maandelijks haar waardering uit voor initiatieven die voorop lopen in innovatie en/of verduurzaming binnen de agrofoodsector. Suiker Unie ontvangt de Agrofoodpluim voor deelname aan Stichting Veldleeuwerik.

Suiker Unie werkt nauw samen met haar telers en partners, onder andere door deel te nemen aan stichting Veldleeuwerik. Binnen deze stichting werken akkerbouwers, ketenpartijen en toeleverende partijen op een gelijkwaardige manier samen om een duurzame akkerbouw te stimuleren. De akkerbouwers die aangesloten zijn bij Veldleeuwerik, richten zich op verbetering van de bodemvruchtbaarheid, goede beregening, voorkomen van verlies van voedingstof uit de bodem, biodiversiteit, gewasbescherming, energie, lokale economie, balans in stikstof en fosfaat, productiewaarde en menselijk kapitaal. Speerpunten voor Suiker Unie zijn de gewasbescherming en het bodemgebruik.

Voorloper

Suiker Unie is een bijzondere ketenpartner, vertelt Martijn Buijsse van Stichting Veldleeuwerik: “Suiker Unie is hét bedrijf geweest dat echt haar nek heeft uitgestoken om voorop te gaan in verduurzaming. Suiker Unie heeft de laatste jaren een tomeloze inzet getoond voor de drie basisprincipes van Veldleeuwerik, namelijk kennisdeling, werken aan continue verbetering en een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame ketens. Suiker Unie heeft de eerste keten gemaakt waarbij de boer ook daadwerkelijk een vergoeding kreeg om deel te nemen aan Veldleeuwerik. Deze stimuleringsmaatregel heeft discussie opgeleverd, maar dit hield hen niet tegen. Suiker Unie is een voorloper en een ontzettend mooi voorbeeld voor andere ketens. Daarmee verdient Suiker Unie zeker een pluim.”

Betere bieten

Samenwerking is nodig om de hele suikerketen te verduurzamen. Een boer alleen op weg naar verduurzaming, gaat het niet redden. Dit geldt net zo goed voor een ketenpartner. Suiker Unie doet mee aan Stichting Veldleeuwerik omdat hier de krachten van de hele keten worden gebundeld. Pieter Brooijmans van Suiker Unie vertelt: “Wij willen juist dat steeds meer telers mee gaan doen aan Veldleeuwerik, want dat zorgt voor een beter resultaat in de keten. De boer gaat betere bieten telen, die haalt een hogere opbrengst tegen minder kosten en dat betekent dat met een duurzame aanpak ook zijn rendement verbetert. En dat is een belangrijk onderdeel van duurzaam bieten telen.”

Suiker Unie

Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van suiker in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam (Noordoost-Duitsland) behoren tot de modernste ter wereld. Net als de fabrieken in Puttershoek en Roosendaal die droge- en vloeibare suikerspecialiteiten produceren. Het hoofdkantoor staat in Dinteloord. Suiker Unie is onderdeel van Royal Cosun. Dit internationale concern ontwikkelt, produceert en vermarkt natuurlijke voedingsmiddelen en –ingrediënten. Royal Cosun is een coöperatie van ongeveer 10.000 telers. Het concern realiseert een jaaromzet van ongeveer 1,8 miljard euro en heeft ruim 4.000 medewerkers in dienst.

Meer informatie over SUIKER UNIE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!