Agrofoodsector worstelt met prijsconcurrentie

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Valley NL

Bedrijven in de agrofood worstelen, ongeacht hun positie in de keten, met de gevolgen van prijsconcurrentie. Voor de voedingsindustrie is die prijsconcurrentie het belangrijkste strategische issue.

Agrofoodsector worstelt met prijsconcurrentie

Voor handelsbedrijven en toeleveranciers en voor bedrijven in de primaire sector staat prijsconcurrentie op respectievelijk plaats 2 en 3. Dit blijkt uit het Agrofood Strategy Trends Onderzoek 2013, dat Berenschot in samenwerking met het vakblad VMT, de ZLTO en LTO Noord heeft uitgevoerd. Er deden 300 ondernemers, directeuren en senior managers uit de agrofoodsector aan mee.

Uit de trendanalyse blijkt dat 60% van de ondernemers in de primaire sector het aangescherpte beleid rond antibioticagebruik van grote invloed op hun bedrijf acht. Van die 60% gaat 70% op dit specifieke vakgebied de komende jaren investeren. Daarnaast zijn dierenwelzijn, het nieuwe mestbeleid, verduurzaming van productie en het afschaffen van de melkquotering belangrijke trends. Ook wat dat betreft, zijn veel van de ondervraagde ondernemers van plan te investeren.

Veranderingen in productsamenstelling

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat 75% van de voedingsindustrie ziet dat de veranderende samenstelling van voeding (bijvoorbeeld zout-, vet- en suikerreductie) op korte termijn een grote impact op bedrijven heeft. Daarom gaat 70% van deze groep door middel van investeringen inspelen op die trend. Versterking van de ketensamenwerking is eveneens een toptrend in de food: ruim 60% van respondenten ziet de invloed hiervan op het bedrijf en hiervan gaat 60% daadwerkelijk investeren. De belangrijkste trends bij dienstverleners zijn certificering, de veranderende samenstelling van voeding, ketensamenwerking en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid.

Onderscheiden van de concurrentie

Hoewel de agrarische sectoren en de voedingsindustrie sterk verschillen, hebben zij volgens Edwin Lambregts, adviseur bij Berenschot, belangrijke kwesties gemeen: "De druk op alle schakels in de keten wordt groter en heeft een negatieve invloed op prijzen en rendementen. Kostenbesparing en procesverbetering vormen de klassieke reactie op de recessie en de inkoopmacht van de retail en het out-of-home segment. Maar deze weg is eindig. Bedrijven doen er daarom verstandig aan om hun uitwisselbaarheid tegen te gaan en moeten zich onderscheiden van de concurrentie."

Andere business modellen

Dat betekent, zegt zijn collega Lindy van der Veen, een sterker accent op onderscheidend vermogen en andere business modellen: "Opvallend genoeg zien agrofoodbedrijven nieuwe business modellen niet of nauwelijks als een strategisch issue, terwijl dit onderwerp binnen andere sectoren in Nederland al jaren bovenaan staat. Een meerderheid van 63% van de agrofoodbedrijven zegt zich te willen onderscheiden op de kwaliteit van hun product. Maar als de meerderheid dit nastreeft, ben je als bedrijf niet meer onderscheidend en kom je toch in de prijsconcurrentie terecht."

Zie voor meer informatie het rapport Agrofood Strategy Trends 2013 op de site van Berenschot.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!