Akkoord tussen provincie Zeeland en Connexxion

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Zeeland

Connexxion is per 14 december 2014 de nieuwe busvervoerder in Zeeland. Door eerdere juridische procedures is de invoering van de nieuwe concessie vertraagd.

Akkoord tussen provincie Zeeland en Connexxion

Provincie Zeeland en Connexxion hebben een akkoord bereikt over de invoeringsdatum van de nieuwe dienstregeling en de meerkosten van de opgelopen vertraging.

Hoewel de nieuwe concessie al op 14 december 2014 ingaat, gaat de nieuwe dienstregeling pas in op 1 maart 2015. Tot die tijd blijft de huidige dienstregeling gehandhaafd. De totale meerkosten van de vertraging bedragen ca. € 2,5 miljoen. Dit bedrag bestaat uit extra kosten voor het tot 1 maart 2015 uitvoeren van de huidige dienstregeling (ca € 0,7 miljoen) en extra implementatiekosten (ca € 1,8 miljoen). Deze kosten worden gedekt door: een kleine verhoging van het kilometertarief, het inzetten van andere buurtbussen dan gepland en het centraal huisvesten van de verkeersleiding. Ondanks de verhoging van het bustarief blijft het openbaar vervoer in Zeeland landelijk gezien het goedkoopste.

Vraaggericht inzetten

Het openbaar busvervoer wordt vanaf 1 maart 2015 vraaggericht ingezet. Het rijden met 'lege' bussen is uit maatschappelijk, financieel en milieu-oogpunt ongewenst. Dat betekent dat het openbaar busvervoer op minder rendabele lijnen komt te vervallen. Als er op die lijnen geen (buurt)bus rijdt, wordt de haltetaxi ingezet. De haltetaxi is vervoer op afroep en brengt de reiziger van de dichtstbijzijnde halte van zijn huis naar een halte van het vaste net (halte-haltevervoer). Aanvullend op het kernnet van het openbaar vervoer, dat de hele dag door rijdt, zijn er op de drukke momenten maatwerkoplossingen in de vorm van spits- en scholierenlijnen. Het toeristennet speelt in op de behoeften van bezoekers.

Connexxion investeert in verhoogd comfort voor de reizigers, onder meer met nieuwe bussen en extra comfortabele bussen op lange buslijnen. Alle nieuwe bussen, die rijden vanaf 12 juli 2015, zijn onder andere uitgerust met gratis wifi.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!