Ambities voor duurzame energie verkend

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Gelderland

Met bijna alle wethouders van Gelderland zijn in de afgelopen maanden ambtelijke gesprekken geweest om de ambities van de gemeenten op het gebied van duurzame energie te verkennen.

Ambities voor duurzame energie verkend

Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten gevraagd om een overzicht te maken van de voortgang van gerealiseerde windenergie en zich maximaal in te spannen windturbines in goed overleg met de gemeenten te realiseren. Dit overzicht én het antwoord op de vragen naar mogelijkheden van zonne-energie is gemaakt en wordt doorgestuurd naar Provinciale Staten ter behandeling.

Op basis van het overzicht kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het doel van 2010 niet wordt gehaald. Er zijn voldoende plannen, maar deze zijn niet voor het eind van het jaar juridisch rond. Voor de langere termijn doelstelling van 140 MW is er voorzichtig optimisme dat de doelen -samen met gemeenten- wel worden gehaald.

Ambities gemeenten
Er zijn in de afgelopen maanden ambtelijke gesprekken geweest met bijna alle wethouders van Gelderland om de ambities van de gemeenten op het gebied van duurzame energie, zowel zon, wind als biomassa, te verkennen. Gedeputeerde Staten willen het komend half jaar afspraken gaan maken met gemeenten die ambities hebben op het gebied van windenergie of al bezig zijn met plannen. 

Concrete voorbeelden
In Zutphen, Culemborg, Aalten en Neder-Betuwe draaien nu 36 windturbines. Voor 30 windturbines onder andere in Duiven, Oldebroek en Buren zijn plannen gemaakt, hiervoor lopen nog juridische procedures. Daarnaast zijn er nog enkele ontwerpplannen zoals in Nijmegen.

BLOW-akkoord
De provincie Gelderland heeft voor 2010 als doel om 100 MW windenergie in vastgestelde plannen te realiseren. Dit doel is een afgeleide van nationale en internationale afspraken. Rijk, provincies en gemeenten hebben daartoe de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling van Windenergie (BLOW-akkoord) gesloten.


 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!