Ambitieuze plannen vergroting weerbaarheid cybercrime

  • Technologie
  • Bron: MKB Nederland

Ambitieuze plannen gepresenteerd om cybercrime tegen te gaan. Basis hiervoor is een intensieve samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven

Ambitieuze plannen vergroting weerbaarheid cybercrime

Meer weerbaarheid tegen cybercrime bevordert economische groei en innovatie

MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen de ambitieuze plannen van het kabinet om de weerbaarheid van bedrijven tegen ICT-verstoringen en cyberaanvallen te vergroten. De plannen die vandaag zijn gepresenteerd in de Nationale Security Strategie vormen de basis voor een intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Meer veiligheid en vertrouwen in een open en vrije digitale samenleving zijn belangrijke voorwaarden voor economische groei en innovatie.

ICT is van fundamenteel belang voor de samenleving en de economie. Maar de toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving steeds kwetsbaarder voor misbruik en (grootschalige) ontwrichting. Ontwikkelingen als cybercrime en cyberspionage vragen om een gezamenlijk en krachtig optreden.

MKB-Nederland en VNO-NCW juichen toe dat de overheid in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven de veiligheid van de digitale samenleving wil versterken. In het digitale domein zijn heel veel partijen actief en een samenhangende, integrale aanpak is noodzakelijk.

De Nationale Security Strategie voorziet onder meer in de oprichting van een Cyber Security Raad waarin alle relevante partijen op strategisch niveau zijn vertegenwoordigd. Deze Raad, onder gedeeld publiekprivaat voorzitterschap, zal toezien op de uitvoering van de strategie. Ook komt er een nationaal Cyber Security Centrum waarin publieke en private partijen bijeen komen om informatie, kennis en expertise uit te wisselen en te delen. Er ontstaat aldus één adres voor overheid en bedrijfsleven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!