Ambtelijke organisatie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen een feit

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Alphen-Chaam

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen gaan per 1 januari 2016 ambtelijk fuseren. Daarvoor is de bedrijfsvoeringsorganisatie ABG opgericht.

Ambtelijke organisatie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen een feit

De juridische vorm van de ABG is een gemeenschappelijke regeling (GR). De drie colleges hebben deze week besloten zo’n GR aan te gaan.

Stuurgroep voorzitter burgemeester Alphen-Chaam Joerie Minses: ‘Daarmee is de nieuwe ambtelijke organisatie een feit. Formeel is dat op 1 augustus, wanneer de GR gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Een belangrijk moment zo net voor de zomervakantie. Dat geeft ons de gelegenheid om de vaart er in te houden en op de ingeslagen weg door te gaan. Want er moet natuurlijk nog veel gebeuren op het gebied van de feitelijke invulling van de organisatie’.

Gemeenschappelijke Regeling

De gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen stemden eerder al in  met de eerste begroting van de ABG-organisatie. Tijdens hun laatste vergadering voor het zomerreces stemden de raden ook in met het voornemen van de drie colleges om een Gemeenschappelijke Regeling (GR) aan te gaan. De colleges hebben deze week conform besloten.

Minses: ‘Een aantal managers is inmiddels benoemd. Met deze besluiten en benoemingen kan de invulling van het fusieproces verder vorm gegeven worden. Na de vakantieperiode worden de medewerkers in hun (nieuwe) functies geplaatst. De verwachting is dat dit proces 1-12-2015 is afgerond’.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!