Arbeidsmarkt West-Brabant herstelt zich

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regionaal Platform Arbeidsmarkt

Uit de tweede kwartaalrapportage in 2011 is gebleken dat sinds eind 2010 de eerste tekenen van herstel arbeidsmarkt in West-Brabant zijn waar te nemen: een daling van de werkloosheid en een stijging van vacatures.

Arbeidsmarkt West-Brabant herstelt zich

Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (rpA) West-Brabant onder voorzitterschap van dhr. C. Meeuwis (wethouder gemeente Breda) laat elk kwartaal een onderzoek uitvoeren door de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente Breda naar de stand van zaken op de arbeidsmarkt in West-Brabant. In de rapportage worden de ontwikkelingen op de West-Brabantse arbeidsmarkt beschreven.

Uit de tweede kwartaalrapportage in 2011 is gebleken dat sinds eind 2010 de eerste tekenen van herstel arbeidsmarkt in West-Brabant zijn waar te nemen: een daling van de werkloosheid en een stijging van vacatures. (In 2011 met 16% naar 987 duizend vacatures). De jeugdwerkloosheid is gedaald met 10 %. Hierop is door de regio de afgelopen jaren fors ingezet door onder andere het servicepunt Jeugdwerkloosheid. Bovendien is er een daling van de werkloze groep 45+ers en een daling van 1% van het aantal vrouwelijke werklozen. Daarentegen is er wel een stijging van langdurig werklozen.

Door vergrijzing en ontgroening zullen grote arbeidstekorten ontstaan, zowel landelijk als regionaal. Om in te spelen op deze ontwikkelingen stelt het rpA in samenwerking met de gemeente Breda een regionale arbeidsmarktvisie op voor de jaren 2011-2015, met een doorkijk naar 2020. In het uitvoeringsprogramma van deze meerjarige arbeidsmarktvisie wordt beschreven hoe de drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) de uitdagingen op de arbeidsmarkt die de regio te wachten staat, gezamenlijk te lijf gaan. Op 20 oktober 2011 wordt de arbeidsmarktvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Etten-Leur. Nadere info over deze bijeenkomst volgt te zijner tijd.

Lees de 2e kwartaalrapportage van 2011.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!