Arrangementen 'Samen werk maken van werk' nog steeds beschikbaar

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Strategische Board Stedendriehoek

Werkzoekenden de kans geven om werkervaring op te doen en huidige werknemers opleiden om ze te laten doorstromen op de arbeidsmarkt.

Arrangementen 'Samen werk maken van werk' nog steeds beschikbaar

Dat is het doel van de zes arrangementen die beschikbaar zijn als onderdeel van het Sectorplan Samen werk maken van werk. Wat zijn de resultaten tot nu toe en kan er nog steeds gebruik van worden gemaakt?

Voor elke werkgever in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe zijn er zes verschillende arrangementen beschikbaar voor jonge starters (BBL en Startersbeurs), voor zittende werknemers (Mobiliteitsvoucher en Toekomstgerichte Scholing), voor oudere werknemers (Scholingsvoucher) en voor medewerkers in de papier- en kartonsector (BBL, loopbaanchecks en scholingstrajecten). Voor jongeren in de WW is er extra begeleiding vanuit het UWV.

Met het sectorplan Samen werk maken van werk 2 kan de papier- en kartonsector investeren in 200 loopbaanscans en scholingstrajecten. Ook zijn er mogelijkheden om voor 400 medewerkers in de publieke en private sector scholing in te zetten, waardoor zij ook in de toekomst geschikt zijn voor hun werkzaamheden.

Resultaten tot en met april

De bekendheid van de arrangementen neemt toe. Tot en met april zijn de volgende resultaten behaald:

  • Van de 525 BBL arrangementen zijn er 197 plekken ingevuld. Er zijn nog zo’n 200 BBL plekken beschikbaar die vergeven kunnen worden tot 1 december 2015.
  • Van de 100 Startersbeurs plekken zijn er 84 ingevuld. Dit arrangement loopt tot december 2015. De maximale periode voor een Startersbeurs is een half jaar. Voor de volledige beurs moet het traject dus in juni opgestart zijn.
  • In het totaal hebben we 550 vouchers te vergeven voor 1 oktober 2016. Dit arrangement heeft een lange opstartfase gekend, maar is nu goed op gang gekomen. Op 1 mei zijn er 149 vouchers uitgekeerd. In de lijst staan de in behandeling genomen aantallen. Dit geeft een wat vertekend beeld. Bij het arbeidsmobiliteitsvoucher staat bv dat er 149 plaatsingen zijn gerealiseerd, terwijl de aanmeldingen over de 200 zijn en er al bijna 400 intenties zijn afgegeven.
  • Ook voor het arrangement Toekomstgericht scholen (400) plekken geldt dat deze bekend begint te worden bij de werkgevers. Op het lijst staan 7 uitgekeerde vouchers, maar hiervoor geldt ook dat er al 80 vouchers geclaimd zijn.
  • Voor de papier- en kartonindustrie verwachten we de komende maanden meer aanvragen binnen te krijgen.

Oproep aan werkgevers

Er zijn nog steeds arrangementen beschikbaar. De eindtijd raakt wel in zicht. Werkgevers worden uitgenodigd om er gebruik van te maken. Meer informatie is te vinden op www.samenwerkmakenvanwerk.nl.

Na een zorgvuldige afweging is besloten geen aanvraag derde tranche in te dienen. Dit besluit is vorige week aan het ministerie SZW bekend gemaakt.

Wel wordt volop aan intersectorale mobiliteit gewerkt. Met de inzet van de arrangementen in sectorplan 1 en 2 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van transitienetwerken in de regio. Hiermee is de regio voorloper van wat het ministerie tot stand wil brengen met de derde tranche sectormiddelen.

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!