Asbest ingeruild voor zonnepanelen in Overijssel

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Overijssel

De subsidie regeling voor agrarische bedrijven om asbest te vervangen door zonnepanelen is een groot succes.

Asbest ingeruild voor zonnepanelen in Overijssel

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben 115 agrarische bedrijven een subsidie verleend vanuit de regeling ‘Asbest van het dak, zonnepanelen erop'. Deze bedrijven gaan samen 116.000 m2 asbest op hun bedrijf saneren en in ruil daarvoor 14.500 zonnepanelen installeren. De nog aan te brengen zonnepanelen leveren gezamenlijk 3,4 miljoen Watt-piek aan nieuwe energie. De deelnemende agrarische bedrijven voorzien hierdoor gemiddeld 57% in eigen energiegebruik en zouden 850 huishoudens van energie kunnen voorzien. Door zelf energie op te wekken wordt een CO2 besparing van 1440 ton per jaar gerealiseerd.

De subsidieregeling was het vervolg op het project ‘Asbest van het dak, energie in het bedrijf' dat in 2010 werd uitgevoerd. De optie om asbest te saneren in ruil voor zonnepanelen kon toen al op veel belangstelling rekenen. De Provincie Overijssel en Projecten LTO Noord hebben gezamenlijk de voorlichting en informatie rond ‘Asbest van het dak, zonnepanelen erop' verzorgd. Via de website http://www.asbestvanhetdak.nl/ en middels telefonische spreekuren zochten veel agrariërs contact over de regeling. Dat heeft geleid tot veel aanvragen, waarvan er 115 zijn gehonoreerd.

Via de regeling, konden agrariërs van 1 mei tot 1 juli 2011 een subsidie aanvragen met een maximum van €1 per Wattpiek(Wp) met een maximum van €50.000,-- per bedrijf. Gemiddeld hebben de agrariërs € 0,88 aan subsidie per Watt-piek aangevraagd. Voor de regeling was 3,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is nu 3 miljoen euro besteed. Het resterende bedrag  zal de provincie besteden aan andere projecten rond zonne-energie. De Provincie Overijssel evalueert binnenkort de regeling en buigt zich dan over een eventuele vervolgstap.

Waarom investeert de provincie in deze vorm van nieuwe energie? Provincie Overijssel, gemeenten en bedrijfsleven zijn ambitieus. In 2020 willen wij gezamenlijk 20% nieuwe energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen. Zo worden wij onafhankelijker van fossiele energie (olie en aardgas) en stoten minder CO2 uit. Beiden zijn noodzakelijk om op lange termijn efficiënter te ondernemen, goedkoper te wonen en slimmer te werken en leven.

Informatie:

Nieuwe Energie, Overijssel heeft het :www.overijssel.nl/nieuweenergie , voor nieuws, tips, kennis en ondersteuning

Asbestverwijdering en installeren van zonnepanelen blijft een belangrijk onderwerp voor de agrarische sector. Op de website http://www.asbestvanhetdak.nl/ blijven informatie en tips en trucs beschikbaar over asbestsanering en installatie van zonnepanelen.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!