Attractieve winkelcentra: Achterhoek denkt in kansen

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Kamer van Koophandel

Veel winkelgebieden hebben problemen. Het aantal bezoekers loopt terug, omzetten staan onder druk. Verdere leegstand en verloedering dreigen. Schaalvergroting, filialisering en internet veranderen de winkelmarkt ingrijpend.

Attractieve winkelcentra: Achterhoek denkt in kansen

Mede door een afname van de bevolking speelt deze landelijke problematiek in versterkte vorm in de Achterhoek. Toch hebben veel winkelgebieden goede toekomstkansen. Voorwaarde is wel dat keuzes gemaakt worden. Gemeenten, regio en provincie hebben de sleutel in handen: een goede regie stimuleert de markt tot nieuwe investeringen.

Dat is de conclusie die Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) hebben meegegeven aan de gemeenten in de Achterhoek tijdens de informatiebijeenkomst op 22 maart over de toekomst van de detailhandel in deze regio. In het rapport ‘Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid’ doet ruimtelijk-economisch adviesbureau DTNP aanbevelingen aan gemeenten, regio en provincie voor het opstellen van detailhandelsbeleid en centrumvisies. De Kamer van Koophandel en HBD willen, in samenwerking met CBW-MITEX en MKB-Nederland/Midden met dit project overheden ondersteunen om te komen tot een gezonde winkelstructuur met leefbare winkelcentra in de Achterhoek.

Meer informatie over KvK Inlichtingen Handelsregister:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!