Automotive Campus presenteert visie 2014-2018

  • Automotive
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

‘Driven to move the future’. Dat is de naam van het nieuwe visiedocument van de Automotive Campus dat dinsdag 20 mei op de campus in Helmond werd gepresenteerd.

Automotive Campus presenteert visie 2014-2018

Het document omschrijft de visie op de Automotive Campus voor de periode 2014-2018 en vormt de basis om verder te werken aan het versterken van de positie van de campus. De focus ligt daarbij op de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden met de focus op Technology, Talent en Traffic. Uiteindelijk doel: van de Automotive Campus de Automotive ‘hotspot’ van Europa te maken. Niet vanaf morgen, maar vanaf NU!

In 2009 is vanuit een krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid (triple helix) een ambitieuze visie opgesteld om te komen tot een Automotive Campus in Helmond. Het moest een plek worden waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenkomen om hun krachten te bundelen. Met hoogwaardige faciliteiten, een doorlopende leerlijn van internationaal toponderwijs en met een sterke business propositie. En dat is aardig gelukt.

2009-2013

Die intensieve samenwerking binnen die triple helix heeft geleid tot een Automotive Campus die zowel regionaal, als nationaal en internationaal op de kaart staat. Op dit moment zijn er zo’n 30 bedrijven gevestigd op de campus. Samen zijn zij goed voor  550 arbeidsplaatsen. Ook is er een doorlopende leerlijn opgezet van mbo, via hbo naar wo. Het aantal studenten dat regelmatig op de campus te vinden is, groeit sterk. Verder is in 2012 AutomotiveNL opgericht. De clusterorganisatie is gevestigd  in het Automotive House, midden op het campusterrein. Een belangrijk wapenfeit is de komst van de Shared Facilities naar de Automotive Campus. Begin 2014 opende minister Kamp hiervan de deuren.

Internationale hotspot

Om te komen tot een bloeiende internationale hotspot voor green & smart mobility wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de campus. Het campusterrein krijgt een grondige upgrade zodat ook de uitstraling een kwalitatieve impuls krijgt. De upgrade van het  Automotive House is bijna klaar. Daarnaast wordt er op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe aansluiting op de N270, komt er een hypermodern fietspad en komen er nieuwe parkeervoorzieningen. Zodoende wordt de campus nog meer een aantrekkelijke en inspirerende omgeving waarin de antwoorden worden gevonden op relevante mondiale en maatschappelijke en technologische vraagstukken. 

Meer bedrijvigheid

De grootste uitdaging ligt in het aantrekken van meer bedrijvigheid. En dan met name een aantal bedrijven van naam en faam. De komst van een R&D-afdeling van een groot automerk is al jarenlang de wens van de stakeholders. Achter de schermen wordt al jarenlang gelobbyd om die wens in vervulling te laten gaan. De recente komst van de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat is daar een prima voorbeeld van vanwege de koppeling met smart mobility projecten.. Belangrijk speerpunt in de visie is ook het stimuleren en faciliteren van start-ups en incubators. De Automotive Campus participeert daarvoor in diverse programma’s.

Innovation Center

In het nabije toekomstbeeld van de campus past ook een Innovation Center. Een nieuw gebouw, centraal op de campus, dat als showcase dient voor alle campusbewoners, automotive-beleving en de ‘place to be’ als het gaat om co-creatie, accelerators en start-ups. Bijpassende horecavoorzieningen, conferentieruimten, hotelkamers en een museum- expositieruimte  en flexplekken zouden een dergelijk center compleet maken. Een haalbaarheidstudie vindt momenteel plaats.

Directe OV-verbinding

Studenten, medewerkers en bezoekers hebben ook de behoefte aan een directe OV-verbinding van het station Mierlo-Hout naar de Automotive Campus. Ook daar wordt aan gewerkt. Vanaf september rijdt er in ieder geval tijdens de spitsuren, op regelmatige basis, een bus van en naar de Automotive Campus. 

Samenwerking

Het visiedocument ‘Driven to move the future’ is tot stand gekomen met de inbreng van stakeholders vanuit het onderwijs/kennisinstellingen, bedrijfsleven en diverse investeerders zoals bouwbedrijven Hurks en Van de Ven, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!