Autoriteit Persoonsgegevens begint campagne over nieuwe privacywetgeving

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Van Schayk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een campagne gestart over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. De campagne moet mensen bewust maken van hun privacyrechten en organisaties helpen bij de toepassing ervan.

Autoriteit Persoonsgegevens begint campagne over nieuwe privacywetgeving

Als onderdeel van de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ heeft de AP een speciale website gelanceerd waar veel informatie te vinden is over de rechten en verplichtingen die onder de AVG gelden. De aandachtspunten voor de zorg, het onderwijs en webwinkels komen hier afzonderlijk aan bod.

Praktische tips

Tevens reikt de AP middels deze website een aantal praktische hulpmiddelen aan. Eén daarvan is de AVG-regelhulp, waarmee uw organisatie door het doorlopen van tien stappen in kaart kan brengen wat er nog geregeld moet worden vóór 25 mei 2018. Bij elke stap geeft de AP een beknopt advies.

Geen bewijs, maar een hulpmiddel

De regelhulp is bedoeld om uw organisatie te helpen bij de toepassing van de AVG (tools). Dat betekent echter niet dat werkgevers dit kunnen gebruiken om aan te tonen dat zij aan de verodering voldoen. Het is enehulpmiddel waar organisaties vervolgens zelf nog mee aan de slag moeten.

Ministerie informeert met handleiding AVG

Het ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde onlangs ook een handleiding AVG. In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de AVG en de uitvoeringswet AVG verder uitgelegd. Ook staan in de handleiding een aantal stroomschema’s en checklists die kunnen helpen bij het bepalen of een gegevensverwerking rechtmatig is of niet, of de betrokkene hierover geïnformeerd moet worden en zo ja, welke informatie de betrokkene hierover moet ontvangen.

Meer informatie over SCHAYK V.O.F., VAN :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!